Tema 1 Uvod

U ovoj cjelini, kroz veći broj slučajeva, kritički će se razmotriti kako različiti nastavnici provode preventivne aktivnosti u svojim razredima (ili kako koriste različite pristupe), odnosno koja bi metodologija mogla biti učinkovita u razredu (npr. igranje uloga), a koja ne.

Također, razmotrit će se praktične teme, kao što je prijateljstvo i sl. kao i mogućnosti koje te teme mogu ponuditi u prevenciji problematične uporabe alkohola ako se uklope u nastavne sate.

Konačno, proći će kroz diseminaciju uspješnih programa – od razreda do škole/zajednice – uključujući učenike i društvene mreže / druge materijale.