Tema 1 Uvod

 • Pokazalo se kako stavljanje visokorizičnih učenika skupa pojačava rizično ponašanje, ali pružanje intervencije čitavoj školi ne stigmatizira niti jednog učenika, a istovremeno se intervencija pruža svim učenicima.
 • Postoje tri opća modela na kojima se zasnivaju obrazovni programi za preventivne intervencije:

a) Model deficita informacija ili racionalni model: Programi koji slijede ovaj model daju informaciju o zdravstvenim rizicima i negativnim društvenim posljedicama uporabe duhana, kako bi umanjili „deficite znanja” te izazvali neugodne osjećaje kao što je strah, zabrinutost i gađenje. 

b) Model emocionalnog obrazovanja: Programi pokušavaju utjecati na uvjerenja, stavove, namjere, i norme povezane s pušenjem, i usmjereni su na osnaživanje samopouzdanja i vrijednosti.

c) Model otpora društvenom utjecaju (Bruvold, 1993; Lantz i sur., 2000): Ovaj model naglašava da, uz osobne čimbenike kao što su znanje i stavovi, društveno okruženje je najvažniji čimbenik u uporabi duhana. Taj model se usmjerava na čimbenike društvenog okruženja koji mogu utjecati na pušenje, kao što su vršnjačko ponašanje i stavovi, i određeni aspekti okolišnih, obiteljskih i kulturalnih konteksta. Programi se usmjeravaju na izgradnju vještina za odupiranje negativnim utjecajima, a to su primjerice vještine komunikacije i donošenja odluka, trening asertivnosti (zauzimanja za sebe) i prepoznavanje oglašavačkih taktika industrije i vršnjačkog utjecaja.

 • Znanstveni rezultati mnogih programa prevencije pušenja u školama pokazuju kako su obrazovni programi usmjereni na model otpora društvenom utjecaju najučinkovitiji u smanjenju počinjanja s pušenjem i pušenja. 
 • Na ovom portalu Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama postoje informacije o programima koji se koriste u sprječavanju pušenja, a koji su poredani od korisnih do onih za koje nema informacija o učinkovitosti.
 • Primjerice, višekomponentni programi, poput onih koji sadrže obiteljske i školske intervencije za sprječavanje pušenja kod djece i adolescenata, pokazali su se učinkovitijima od intervencija koje se provode samo u školama u sprječavanju započinjanja pušenja i smanjenju pušenja kod onih koji su već počeli.

Aktivnost

Povećano znanje, dijeljenje iskustava, politička volja, prikladni resursi i strategije su potrebni kako bi se uspješno borilo protiv pušenja.

Preporučujemo vam da uzmete nešto vremena kako biste pogledali portal i neke od učinkovitih ili manje učinkovitih programa koji se opisuju na njemu.

Stariji sudionici u dobi od 16 do više od 20 godina

Projekt Spriječimo zlouporabu droge (Toward no Drug Abuse)

Opis metodologije: 

 • Ovaj program je za učenike sedmih razreda i sastoji se od 10 glavnih lekcija (normativni društveni utjecaj, informacijski društveni utjecaj, i fizičke posljedice) i dvije dodatne lekcije u trajanju od 40 do 45 minuta.
 • Deset glavnih lekcija je osmišljeno kako bi se odvijale tijekom dva tjedna, uz mogućnost da se trajanje produlji na četiri tjedna.
 • U kurikulumu se koristi širok raspon aktivnosti kako bi se ohrabrila uključenost i sudjelovanje učenika.
 • Te aktivnosti uključuju igre, video uratke, igranje uloga, rasprave u velikim i malim grupama, korištenje studentskih radnih materijala, zadaće, aktivističko pisanje pisama i projekt snimanja video uradaka.
 • Dodatne lekcije su osmišljene kako bi se poučavale godinu dana nakon ključnih lekcija. Preporučeno je da se dodatne lekcije poučavaju unutar dva dana, iako je moguće poučavati i jednu lekciju tjedno. One sažimaju naučeni materijal i služe raspravi o tome kako bi se materijal mogao koristiti u svakodnevnom životu.
 • Za primjenu treninga postoji vodič koji pruža upute korak po korak za dovršavanje lekcija, skupa s uvodnim materijalom. Ostali dijelovi treninga uključuju dva videa (jedan za asertivno odbijanje i drugi za borbu protiv pušenja putem specifičnih slika s društvenim sadržajem), učeničku vježbenicu, i dodatni pribor koji uključuje postere i druge materijale. Preporučeno je provesti trening učitelja prije primjene programa, kojeg treba provesti certificirani trener.

Kako bi se osigurala učinkovitost programa, on se mora provoditi prema sljedećim smjernicama:

 • Dovršavanje svih 10 glavnih lekcija i dodatne 2 lekcije unutar predloženih vremenskih okvira.
 • Provođenje lekcija unutar perioda od 40 do 50 minuta.
 • Korištenje programskih materijala.
 • Predani, entuzijastični i obučeni nastavnici.

Ishodi evaluacije programa:

Pokazano je da je program uspio u: 

 • Smanjenju počinjanja s uporabom i smanjenju tjedne uporabe cigareta i ostalih duhanskih proizvoda. 
 • Smanjenju počinjanja pušenja cigareta u eksperimentalnoj skupini u usporedbi s kontrolnom skupinom za 26%, nakon što su prošle dvije godine.
 • Smanjenju počinjanja korištenja bezdimnih duhanskih proizvoda za 30%.
 • Smanjenju tjednog ili češćeg pušenja cigareta za 60%.
 • Eliminaciji tjednog ili češćeg korištenja bezdimnih duhanskih proizvoda.

Za više detalja o evaluaciji, kliknite ovdje.