Tema 1 Uvod

U definiranju problematične uporabe duhana, alkohola i interneta, dva najistaknutija klasifikacijska sustava su Dijagnostički i statistički priručnik za duševne poremećaje (DSM-5) Američke Psihijatrijske Udruge (APA, 2013), te Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB-11) Svjetske zdravstvene organizacije (WHO, 2018).

MKB je priručnik globalne zdravstvene agencije s ustavnom javnozdravstvenom misijom, multidisciplinaran je i višejezičan, s posebnom pažnjom koja se posvećuje primarnoj zaštiti i zemljama s niskim i srednjim dohotkom. S druge strane, DSM je priručnik nacionalne strukovne udruge, pokriva kliničke dijagnoze povezane s psihičkim poremećajima i fokusiran je uglavnom na sekundarnu psihijatrijsku skrb u zemljama s visokim dohotkom. Iako postoji velika usklađenost između ova dva sustava klasifikacije i moguće je pretvoriti dijagnoze jednog sustava u drugi, DSM se smatra točnijim i pouzdanijim u statističkom kontekstu od MKB-a (Tyrer, 2014).

U ovoj cjelini istražit ćemo i usporediti definicije te znakove i simptome povezane s problematičnom upotrebom duhana, alkohola i interneta predstavljene u ova dva klasifikacijska sustava.