Tema 1 Uvod

  • Cilj ove cjeline je ponuditi:
    • smjernice
    • praktične informacije
    • resurse za roditelje koji će im pomoći da se suoče s problemima vezanim uz problematičnu uporabu interneta od njihove djece.
  • Ova cjelina donosi tehnike za nošenje s problematičnom uporabom interneta kroz prikaze slučajeva iz stvarnog života.
  • Problematična uporaba interneta često se javlja zajedno s drugim poremećajima i problemima (npr. depresija, socijalna anksioznost). Roditelji bi trebali biti toga svjesni i poduzeti odgovarajuće korake kao što je traženje stručne pomoći za dijete ukoliko sumnjaju da je neki drugi problem, a ne problematična uporaba interneta, primaran problem.