Tema 1 Uvod

 • važno je da nastavnici imaju na umu kako svi uspješni preventivni programi počinju od roditelja
 • djeca/adolescent međutim mogu nastavnike promatrati kao druge roditelje, oni su odgovorni za njihovo obrazovanje i često su im uzori
 • danas su djeca/adolescenti izloženi brojnim izazovima – u svom školskom okruženju, društvu, a često i u obitelji
 • nastavnici i roditelji mogu i trebaju surađivati kako bi stvorili okruženje koje će omogućiti izbjegavanje većine iskušenja, a djecu/adolescente podučiti adekvatnom reagiranju na ona koja se pojave
 • roditelji bi trebali poznavati i razumjeti znakove i simptome pušenja, uporabe alkohola i posebno problematične uporabe interneta
 • roditelje treba savjetovati kako razgovarati s djetetom o odgovornoj uporabi alkohola i kako razumjeti kada redovito korištenje interneta, koje je neizbježan dio života u 21. stoljeću, može prerasti u problematičnu uporabu i što učiniti da se to izbjegne, i najvažnije kako integrirati te spoznaje u svoj svakodnevni život
 • nastavnici mogu provoditi programe edukacije roditelja u sklopu roditeljskih sastanaka ili mogu organizirati radionice i seminare
 • kada roditelji i nastavnici ostvare komunikaciju, nastavnici mogu implementirati savjete za roditelje u svoje redovite komunikacijske kanale
 • roditelji bi trebali biti svjesni da postupcima svojoj djeci šalju jače poruke nego riječima
 • roditelji bi trebali dobiti praktične savjete i detaljan opis koraka kako pristupiti određenom problemu djeteta
 • ako su te aktivnosti nastavnika i roditelja koordinirane, a u isto vrijeme i nastavnici rade s djecom, mogu se povećati pozitivni učinci
 • na taj način i roditelji mogu biti informirani o tome koji su savjeti dani djeci te mogli koristiti te informacije kako bi pomogli svojoj djeci