Tema 1 Uvod

  • komunikacija između roditelja i nastavnika može biti izazovna
  • roditelji i nastavnici moraju razumjeti da su njihove uloge u razvoju djeteta međusobno zavisne
  • odgovarajuća komunikacija između roditelja i nastavnika može potaknuti razvoj djeteta/adolescenata