Tema 1 Spriječite da djeca počnu pušiti

Istraživanja su pokazala da djeca koja često razgovaraju s roditeljima o opasnostima korištenja duhana imaju upola manji rizik da počnu pušiti u odnosu na djecu koja ne vode takve razgovore s roditeljima. Ovo vrijedi bez obzira na to jesu li roditelji pušači ili nisu.

Evo nekih savjeta za roditelje koji mogu pomoći da djeca ne počnu pušiti:

  • Sjetite se da unatoč utjecaju filmova, glazbe, interneta, društvenih mreža i vršnjaka, roditelji mogu imati najvažniji utjecaj na živote svoje djece.
  • Počnite razgovarati o korištenju duhana kada djeca imaju 5 ili 6 godina i nastavite kroz školovanje do fakulteta, ili dok ne počnu raditi. U mnogim slučajevima djeca počnu koristiti duhanske proizvode do 11. godine. I mnogi su ovisni do 14. godine.
  • Obavijestite djecu da korištenje duhana napreže srce, uništava pluća i može uzrokovati različite zdravstvene probleme, uključujući rak. Dim cigareta ili pare iz e-cigarete mogu biti štetne i za ljude koji ih ne koriste ali su im izloženi.
  • Razgovarajte o štetnim efektima nikotina. Nikotin se nalazi u cigaretama, cigarama, hookah, duhanu, i većini e-cigareta. Nikotin je vrlo adiktivan. Postoje dokazi da nikotin šteti razvoju mozga tinejdžera. Također može uzrokovati preuranjene porode i nisku tjelesnu težinu novorođenčeta ako se koristi za vrijeme trudnoće.
  • Također razgovarajte o tome kako korištenje duhana može utjecati na izgled i miris osobe: od pušenja i vapanja smrdi kosa, odjeća i zadah, a požute zubi i nokti. Duhan za žvakanje također uzrokuje loš zadah, žute zube, propadanje i ispadanje zubi i propadanje kosti u vilici. Uključite stvarne cijene duhana u razgovor i koliko novaca mogu uštedjeti ili potrošiti na druge stvari umjesto na duhanske proizvode.
  • Saznajte na koji način duhan konzumiraju prijatelji vašeg djeteta. Razgovarajte o načinima kako kazati „ne” različitim oblicima duhanskih proizvoda.
Fotografija: Internet