Aktivnosti

Aktivnost 1: Pretraga baza podataka i relevantnih izvješća

U svrhu razumijevanja kako pronaći i interpretirati podatke o uporabi duhana, alkohola i interneta, osmišljena je vježba u kojoj se koriste relevantni podaci iz različitih europskih zemalja. Navedene su upute kako pronaći podatke o uporabi duhana, alkohola i interneta te je potrebno odgovoriti na pitanja kojima će se provjeriti razumijevanje podataka i interpretacija rezultata.  

Koraci:

 1. Otvorite stranicu http://www.espad.org/
 2. Pronađite najnovije ESPAD izvješće.
 3. Pronađite podatke o prevalenciji uporabe duhana, alkohola i interneta (društvene mreže i igranje igrica).
 4. Pronađite podatke za svoju zemlju i usporedite ih s podacima iz drugih europskih zemalja (prosječna uporaba i zemlje po izboru).
 5. Pronađite prethodne verzije ESPAD izvješća.
 6. Pronađite podatke o prevalenciji uporabe duhana, alkohola i interneta  (društvene mreže i igranje igrica).
 7. Pronađite podatke o svojoj zemlji i usporedite ih s podacima iz prethodnih izvješća i podacima iz drugih europskih zemalja.

Izvor: http://www.espad.org/

Aktivnost 2: Razumijevanje statističkih podataka o uporabi duhana i alkohol

Tip: Aktivnost s bodovanjem

U ovoj vježbi koristit će se izmišljeni podaci istraživanja: najnovije istraživanje uporabe alkohola i duhana među mladima provedeno je  2021. godine na reprezentativnom uzorku 3568 sudionika u dobi od 14 do 17 godina, oba spola. Molim proučite podatke u tablici i odgovorite na sljedeća pitanja:

 1. Prema podacima u tablici, koliko je četrnaestogodišnjaka probalo alkohol?
 2. Je li prevalencija uporabe duhana u posljednjih godina bila veća među mladićima ili djevojkama?
 3. Koliko sudionika nikada nije pušilo cigarete?
 4. Koliko je mladića i djevojaka u uzorku navelo da su koristili alkohol u posljednjih mjesec dana?
 5. Koji zaključak se može donijeti na temelju svih podataka o prevalenciji uporabe duhana i alkohola ako usporedimo četrnaestogodišnjake i sedamnaestogodišnjake?

Podaci za vježbu

Prevalence (%) Total sample Males Females 14-year olds 17-year olds

Lifetime tobacco use

54

52

56

31

58

Last year tobacco use

39

36

42

24

46

Last month tobacco use

25

23

27

18

31

Lifetime alcohol use

82

86

78

56

92

Last year alcohol use

68

76

60

44

80

Last month alcohol use

52

59

45

32

66

Aktivnost 3: Pretraživanje podataka o sporadičnom teškom opijanju među mladima

Sporadično teško opijanje među mladima je oblik rizičnog ponašanja koji vodi do ozbiljnih neposrednih i dugoročnih posljedica  Pronađite podatke o petnaestogodišnjacima koji su bili pijani barem dva puta u životu u publikaciji Spotlight on Adolescent Health and Well-Being Report (Inchley et al, 2020) i odgovorite na sljedeća pitanja:

 1. Koja je prosječna prevalencija opijanja među 15-godišnjim mladićima i djevojkama u zemljama uključenim u istraživanje?
 2. U kojim je europskim zemljama uključenim u istraživanje prevalencija opijanja najviša (navedite tri)?
 3. Koja je prevalencija opijanja među petnaestogodišnjim mladićima i djevojkama u vašoj zemlji? Je li viša od prosječne prevalencije?

Aktivnost 4: Analiza podataka o problematičnoj uporabi interneta

U ovoj vježbi koristit će se izmišljeni podaci: najnovije istraživanje uporabe interneta među mladima provedeno je 2020. godine na reprezentativnom uzorku 4632 sudionika u dobi od 12 do 17 godina, oba spola (2027 mladića i 2425 djevojaka). Rezultati prikupljeni pomoću upitnika Skala kompulzivne uporabe interneta (Compulsive Internet Use Scale, CIUS) prikazani su u tablici. CIUS je skala od 14 čestica kojom se utvrđuju znakovi problematične uporabe interneta (Meerkerk et al., 2009). Na pitanja se odgovara koristeći skalu od 5 stupnjeva s odgovorima od „nikad” do „vrlo često”, a mogući raspon rezultata je od 0 do 54. Najniža vrijednost rezultata kojom se određuje problematična uporaba interneta je 28. Proučite podatke u tablici i odgovorite na sljedeća pitanja:

 1. Zadovoljavaju li sudionici u prosjeku kriterij za problematičnu uporabu interneta?
 2. Po spolu, koja je grupa postigla više rezultate na skali CIUS?
 3. Usporedite rezultate na CIUS za dvanaestogodišnjake i sedamnaestogodišnjake.
 4. Koja grupa sudionika zadovoljava kriterij za problematičnu uporabu interneta?

Podaci za vježbu

M – aritmetička sredina, SD – standardna devijacija

Total sample Males Females 12-year olds 17-year olds

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

CIUS

24.7

7.13

26.4

7.12

21.9

5.44

20.5

6.31

29.3

9.13

M – means, SD – standard deviation