Suradnici

PARTNERI

Zaklada Ormylia

Zaklada Ormylia – Centar za dijagnostiku umjetničkih djela („Ormylia” Foundation – Art Diagnosis Centre) osnovan je 1996. godine pod pokroviteljstvom Svetog samostana Navještenja Marijina, dependencija samostana Simona Petra na Svetoj Gori. Djeluje kao podružnica Zaklade ORMYLIA; neprofitne, nevladine ustanova pod nadzorom Ministarstava razvoja, kulture, obrazovanja i zdravstva. Zaklada ORMYLIA, u svoja dva odjela, Centar za dijagnostiku umjetničkih djela i Centru za društveni napredak, medicinsku prevenciju i istraživanje, „Panagia Philanthropini“, ima više od 7000 korisnika godišnje kojima se pruža pomoć bez obzira na rasu, vjeru, spol ili vjeroispovijest. Služenje drugima korištenjem medicinske znanosti posebno je poslanje pravoslavnog monaštva od ranih kršćanskih vremena. Ove usluge doprinose ljudskom razvoju, podržavajući potrebite kroz praktična djela. Upravo u tom duhu Centar pruža visokokvalitetno standardizirano testiranje na rak za one nemaju pristup uobičajenim medicinskim uslugama. Zajedno s medicinskim uslugama, socijalno isključenim osobama i stanovnicima ruralnih područja sjeverne Grčke i šire nude se usluge kao što su duhovna i socijalna podrška, humanitarna pomoć, obrazovanje o javnom zdravlju i drugo.

Centar za dijagnostiku umjetničkih djela provodi interdisciplinarna istraživanja u širokom rasponu primjena, od područja analitičkog istraživanja, dokumentiranja i očuvanja umjetničkih djela i spomenika kulturne baštine s posebnom stručnošću o bizantskoj ikonografiji. Djeluje kroz stalnu suradnju sa sveučilišnim odjelima, multilateralnu međunarodnu suradnju s drugim istraživačkim infrastrukturama i institucijama te sudjelovanje u nacionalnim i europskim istraživačkim projektima. Svi objavljeni znanstveni i stručni radovi podupiru se u određenoj mjeri semantički zajedničkom vizijom između grčko-pravoslavne baštine i informacijske znanosti i obrade signala. Dvije glavne istraživačke domene Zaklade Ormylia su sljedeće:

  1. Preventivna medicina, promicanje medicinskih istraživanja, pružanje medicinske skrbi bolesnicima i razvoj socijalne skrbi, te moralne, duhovne i materijalne podrške stanovništvu, posebice pripadnicima mlađih ranjivih skupina.
  2. Razvoj naprednih integriranih analitičkih uređaja koji kombiniraju komplementarne modalitete za nedestruktivnu analizu i sustave donošenja odluka koji uključuju obradu prikupljenih podataka, unapređenje poboljšanih metodologija temeljenih na dobro uspostavljenim analitičkim tehnikama u konzervatorskoj znanosti, analitička fizikalno-kemijska istraživanja koja pomažu razvoju i praćenju novih strategija očuvanja, razvoj integriranih sustava, softvera za obradu slike i signala i primjene upravljanja znanjem, temeljenih na suvremenim tehnologijama, kako bi se omogućila univerzalna dostupnost resursa kulturne baštine s obzirom na višerazinske, multimodalne informacije i multidisciplinarne znanstvene i dokumentacijske arhive.

Centar za socijalne inovacije

Centar za socijalne inovacije (Center for Social Innovation – CSI) zapošljava stručnjake s više od 50 godina kolektivnog iskustva u području socijalnih inovacija, poduzetništva, racionalizacije sustava, informacijske i komunikacijske tehnologije, globalnih zdravstvenih procesa – prirodne znanosti, poslovne forenzičke intervencije, razvoj mladih i motivacija te usklađivanje resursa s ciljevima i zadacima. Članovi osnivačkog tima radili su na tri kontinenta i surađivali s organizacijama i pojedincima iz različitih zemalja. Tim koristi njihova iskustva kako bi podržao identifikaciju sustavnih problema i razvoj i implementaciju pametnih i održivih rješenja za teške društvene probleme. Naš tim usmjeren je na razvoj i uvođenje rješenja za sustavne društvene, obrazovne i ekonomske probleme. Ta rješenja razvijaju se kroz različite slojeve interakcije s dionicima. Vjerujemo da se kvaliteta života poboljšava kada se proces društvene inovacije koristi za postizanje socijalne pravde, rješavanje sustavnih problema i razvoj rješenja koja mogu pružiti prilike pojedincima i organizacijama.

Institut za preventivnu medicinu, zaštitu okoliša i zdravlja na radu, Prolepsis

Institut za preventivnu medicinu, zaštitu okoliša i zdravlja na radu (Prolepsis) je nevladina organizacija osnovana 1990. godine u Ateni. Utemeljen na snažnom uvjerenju da je zdravlje osnovno pravo, Institut Prolepsis je preuzeo vodeću ulogu u području javnog zdravstva, osmišljavajući i primjenjujući inicijative vezane uz različita zdravstvena pitanja u različitim područjima (npr. obrazovanje, radno okruženje), a pritom se usmjeravajući na različitu publiku, kao što su djeca i adolescenti, žene, migranti, stariji, kao i različite organizacije, kao što su zdravstveni stručnjaci, kao i kreatori javnih politika, druge nevladine organizacije i donositelji odluka.

Kao koordinator i partner, Prolepsis je sudjelovao na oko 55 projekata koje sufinancira Europska unija te u brojnim nacionalnim projektima koje uključuju istraživanja, primijenjene i obrazovne inicijative usmjerene na promociju zdravlja, zdravstveno obrazovanje, promjenu javnih politika i borbu protiv zdravstvenih nejednakosti.

U organizaciji radi iskusan multidisciplinarni tim liječnika, specijalista promocije zdravlja i komunikacije, statističara, psihologa, sociologa i ekonomista, koji svi imaju posebne uloge u projektima Instituta Prolepsis. Nadalje, Prolepsis podržava i ohrabruje interdisciplinarnu i međunarodnu suradnju, stvarajući mreže suradnje ne samo u Grčkoj, već i u članicama Europske unije, istočnoeuropskim državama i SAD-u.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Beogradu

Medicinski fakultet Sveučilišta u Beogradu vodeća je akademska ustanova u Srbiji za dodiplomske i poslijediplomske studije medicine. Nalazi se na čelu srpskog zdravstvenog sustava. Danas fakultet pohađa oko 4000 studenata medicine, koji dolaze uglavnom iz Srbije i susjednih zemalja. Sveučilište u Beogradu, osnovano 1905. godine, najstarije je i najveće središte za visoko obrazovanje i istraživanje u regiji. Više od 2000 istraživačkih projekata u tijeku ukazuje na aktivnu znanstvenu aktivnost. Medicinski fakultet, osnovan 1920. godine, najveća je ustanova za usavršavanje liječnika u Srbiji i na Balkanu. Fakultet obuhvaća 40-ak odjela s oko 200 profesora. Bliska povezanost diplomskog i poslijediplomskog rada i istraživanja osigurava visoke akademske standarde. Osnovna misija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Beogradu je pripremiti studente za primjenu najviših standarda medicine tijekom njihove karijere. U svrhu obavljanja nastavne djelatnosti i multidisciplinarnih znanstvenih istraživanja, Fakultet je osnovao Centre za nastavu i istraživanje u biomedicini, kliničkoj medicini i javnom zdravstvu kao pravne osobe ili ustrojbene jedinice u sastavu Fakulteta. Osnovna misija nekoliko odsjeka Medicinskog fakulteta je unaprjeđenje i očuvanje zdravlja stanovništva, prevencija zdravstvenih poremećaja i potpora pružanju učinkovite i kvalitetne zdravstvene zaštite, s posebnim naglaskom na ljudska prava i prava pacijenata u procesu pružanja zdravstvene skrbi.

Dugoročni ciljevi Medicinskog fakulteta su: obrazovanje studenata i kompetentnih stručnjaka u zdravstvu, unapređenje znanja u zdravstvenim znanostima, promicanje zdravlja u suradnji s društvenom zajednicom, dodiplomsko i poslijediplomsko usavršavanje kompetentnih istraživača te unapređenje procesa donošenja odluka i oblikovanja zdravstvenih politika, uključujući zdravstveno zakonodavstvo. Predstavnici Fakulteta članovi su brojnih nacionalnih i lokalnih skupina koje se bave postupcima unapređenja zdravstvenog zakonodavstva, pravima pacijenata i pravima na zdravlje općenito.

Zaklada Bugarska prevencija za mlade

Zaklada Bugarska prevencija za mlade (Bulgaria Youth Prevention Fondation, BALNE) osnovana je 2001. godine i neprofitna je pravna jedinica, registrirana u skladu sa Zakonom o neprofitnim pravnim jedinicama. Sjedište i glavno mjesto poslovanja Zaklade je u Sofiji u  Bugarskoj. Cilj BALNE je pomoći u stvaranju uvjeta za razvoj i afirmaciju duhovnih vrijednosti, zdravstva, socijalne medicine i socijalne komunikacije, pridajući posebnu pozornost prevenciji u borbi protiv različitih problema kod mladih, s naglaskom na ovisnosti. Za postizanje svog cilja Zaklada pomaže u:

  1. provođenju preventivnih aktivnosti u borbi protiv različitih problema mladih, kao što su ovisnost o drogama, alkoholu, pušenju, prenošenju spolno prenosivih bolesti, kao i borbi protiv raka, bolesti kardiovaskularnog sustava, AIDS-a i dr., u Bugarskoj, na Balkanskom poluotoku i u crnomorskoj regiji,
  2. partnerstvo u području društvene integracije i osobnih postignuća mladih,
  3. stvaranju uvjeta za upoznavanje nacionalnih, regionalnih i globalnih duhovnih, društvenih i gospodarskih procesa,
  4. oblikovanju i diseminaciji društveno korisnih poruka, kako bi se dugoročno očuvalo zdravlje društva provođenjem promjena u prehrambenim, higijenskim i ponašajnim navikama.

Institut Društvenih Znanosti Ivo Pilar

Institut Društvenih Znanosti Ivo Pilar je javni institut osnovan u okviru Sveučilišta u Zagrebu 26. studenog 1991. Područja znanstvenog rada Instituta su: a) društvene znanosti (psihologija, sociologija, demografija, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, političke znanosti, informacijske i komunikacijske znanosti), b) humanističke znanosti (povijest, teologija, filozofija, etnologija i antropologija, religijske znanosti, filologija) i c) interdisciplinarna područja znanosti (kognitivne znanosti, geografija, rodne studije).

Sjedište Instituta je u Zagrebu, a Institut ima i 8 regionalnih centara (Osijek, Pula, Split, Vukovar, Gospić, Dubrovnik, Varaždin i Vis). U Institutu radi oko 90 znanstvenika (60 starijih i 30 mlađih znanstvenika i asistenata).

Institut Pilar sudjelovao je u oko 350 znanstvenih projekata, od čega oko 60 međunarodnih projekata, uključujući suradnje u okviru H2020, FP7 i Erasmus okvira, kao i suradnju s drugim institucijama kao što je UNICEF, ERSTE fondacija i Fondacija otvoreno društvo. Na nacionalnom nivou, osim projekata Ministarstva znanosti i obrazovanja, Institut je surađivao s Hrvatskom zakladom za znanost, Zakladom Adris, Hrvatskom gospodarskom komorom, Turističkom zajednicom u različitim gradovima, županijama i općinama, HEP grupom (nacionalna energetska tvrtka), Hrvatskom maticom iseljenika, kao i raznim vladinim uredima i drugim organizacijama.

0d 2000. godine u Institutu se u prosjeku provodi oko 20-30 znanstvenih projekata godišnje (kao i oko 20 aktivnih COST Akcija u kojima sudjeluju znanstvenici Instituta). Kao dio izdavačke djelatnosti Instituta izašlo je više od 90 knjiga te oko 150 brojeva znanstvenog časopisa Društvena istraživanja – časopisa za opća društvena pitanja, interdisciplinarnog znanstvenog časopisa koji izlazi od 1992. godine. Drugi znanstveni časopisi – Pilar – časopis za društvene i humanističke studije te časopis Histria antiqua izlaze od 2006. godine.

Naši znanstvenici aktivno sudjeluju u organizaciji nacionalnih i međunarodnih znanstvenih skupova.  Od njegovog osnivanja, u Institutu je organizirano više pd 50 nacionalnih i 40 međunarodnih skupova (simpozija, konferencija i kongresa) i oko 120 panela i okruglih stolova.