PLATFORMA za e-učenje

Cilj ove interaktivne platforme je povećati održivost paketa za trening, tako da će ga učiniti lako dostupnim svim zainteresiranima.

NOVOSTI

Doznajte novosti o ADDfree treningu i drugim europskim inicijativama u području treninga za odrasle u prevenciji zlouporabe duhana i alkohola i problematične uporabe interneta kod djece i adolescenata.

Novinska brošura

Subscribe to our Newsletter and stay updated on the ADD-freeTraining project latest news

* indicates required