Modul 8 Školski programi prevencije problematične uporabe alkohola

Last updated: 27 rujna, 2022

Modul 8 razvio je Centar za socijalne inovacije

Ishodi učenja

Nakon završetka ovog modula, moći ćete:

  • Razumjeti kako planirati preventivne intervencije u školi
  • Kritički razmotriti školske preventivne intervencije usmjerene na problematičnu upotrebu alkohola
  • Objasniti kako preventivne intervencije mogu uključiti razred, školu i zajednicu
  • Opisati i razumjeti znakove i simptome povezane s problematičnom upotrebom alkohola kod djece i adolescenata
Enrolled