Modul 2 Izgradnja komunikacijskih vještina za bolje povezivanje s mladima prilikom razgovora o ovisnostima: za nastavnike, roditelje i edukatore odraslih

Last updated: 27 rujna, 2022

Modul 2 razvio je Institut za preventivnu medicinu, zaštitu okoliša i zdravlja na radu, Prolepsis

Ishodi učenja

  • Nakon završetka ovog modula moći ćete:
  • Odrediti psihosocijalne karakteristike mladih u različitim životnim fazama.
  • Podržati pozitivan razvoj mladih.
  • Biti uzor djeci i adolescentima.
  • Suočiti se sa situacijama poput vršnjačkog pritiska i sukoba.
  • Izgraditi komunikacijske vještine kojima ćete spriječiti ili prikladno reagirati na problematična ponašanja poput ovisnosti.

Sadržaj Modula

Proširiti sve
Enrolled