Modul 10 Učinkovite nastavne tehnike i programi prevencije ovisnosti za nastavnike i odgajatelje 

Last updated: 27 rujna, 2022

Modul 10 razvio je Medicinski fakultet Sveučilišta u Beogradu

Ishodi učenja

 • Prepoznati i razumjeti postojeće modalitete programa/aktivnosti prevencije ovisnosti.
 • Prepoznati i razumjeti prednosti i nedostatke svakog od predstavljenih programa/aktivnosti prevencije ovisnosti.
 • Prepoznati korake u stvaranju programa/aktivnosti prevencije ovisnosti.
 • Razviti vještine za stvaranje programa/aktivnosti prevencije ovisnosti.
 • Prepoznati izazove u stvaranju programa/aktivnosti prevencije ovisnosti.
 • Razviti vještine za prevladavanje izazova u stvaranju programa/aktivnosti prevencije ovisnosti.
 • Prepoznati korake u provedbi programa/aktivnosti prevencije ovisnosti.
 • Razviti vještine za provedbu programa/aktivnosti prevencije ovisnosti.
 • Prepoznati izazove u provedbi programa/aktivnosti prevencije ovisnosti.
 • Razviti vještine za prevladavanje izazova u provedbi programa/aktivnosti prevencije ovisnosti.
 • Shvatiti važnost podrške dionika.
 • Razviti vještine za analizu dionika.
 • Shvatiti važnost osiguravanja potpore dionika.
 • Razviti vještine za osiguravanje podrške dionika.
 • Prepoznati moguće modalitete edukacije o stvaranju programa/aktivnosti prevencije ovisnosti.
 • Razumjeti korake u organizaciji edukacije o stvaranju programa/aktivnosti prevencije ovisnosti.
 • Razviti vještine za regrutiranje sudionika za edukaciju o stvaranju programa/aktivnosti prevencije ovisnosti.
 • Razviti vještine za procjenu broja sudionika u edukaciji o stvaranju programa/aktivnosti prevencije ovisnosti.
 • Razviti vještine za izradu materijala za edukaciju o stvaranju programa/aktivnosti prevencije ovisnosti.
 • Razviti vještine za provođenje i evaluaciju edukacije o stvaranju programa/aktivnosti prevencije ovisnosti.
Enrolled