Modul 1 Problem ovisnosti u djetinjstvu i adolescenciji: pregled aktualnog stanja u Europi

Last updated: 27 rujna, 2022

Modul 1 razvio je Institut Društvenih Znanosti Ivo Pilar

Ishodi učenja

Nakon završetka ovog modula, moći ćete:

  • Analizirati trenutačno stanje uporabe duhana, alkohola i interneta među djecom i adolescentima.
  • Definirati problematičnu uporabu duhana, alkohola i interneta među djecom i adolescentima.
  • Prepoznati znakove i simptome problematične uporabe duhana, alkohola i interneta među djecom i adolescentima.
  • Opisati i razlikovati rizične i zaštitne čimbenike za problematičnu uporabu duhana, alkohola i interneta među djecom i adolescentima.

Izvor: fotografija Karim Ben Van na Unsplash-u

Izvor: fotografija Austin Kehmeier na Unsplash-a

Enrolled