Croatian

Modul 3 Interakcija roditelja i nastavnika u svrhu nošenja s problemom ovisnosti u djetinjstvu i adolescenciji

Modul 3 Interakcija roditelja i nastavnika u svrhu nošenja s problemom ovisnosti u djetinjstvu i adolescenciji

Modul 3 razvio je Medicinski fakultet Sveučilišta u Beogradu Ishodi učenja Po završetku ovog modula, moći ćete:Prepoznati i razumjeti odgovornost roditelja u prevenciji ovisnostiPrepoznati, razumjeti i primijeniti načela adekvatnog ponašanja

Modul 2 Izgradnja komunikacijskih vještina za bolje povezivanje s mladima prilikom razgovora o ovisnostima: za nastavnike, roditelje i edukatore odraslih

Modul 2 Izgradnja komunikacijskih vještina za bolje povezivanje s mladima prilikom razgovora o ovisnostima: za nastavnike, roditelje i edukatore odraslih

Modul 2 razvio je Institut za preventivnu medicinu, zaštitu okoliša i zdravlja na radu, Prolepsis Ishodi učenja Nakon završetka ovog modula moći ćete:Odrediti psihosocijalne karakteristike mladih u različitim životnim fazama.Podržati