Θεματική 4 Φόρμουλα 3c

 • Η επικοινωνία  συνεπάγεται την αμφίδρομη επικοινωνία, οι γονείς/κηδεμόνες πρέπει να γνωρίζουν τι συνέβη στο σχολείο και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν σημαντικές πληροφορίες για το παιδί.
 • Η σταθερότητα/συνέπεια σημαίνει να εργάζεστε συχνά για την επίλυση προβλημάτων.
 • Η συνεργασία σημαίνει συνεργατικός σχεδιασμός με τον/την εκπαιδευτικό, εμπλέκει την ανάγκη να εργαστείτε μαζί για να αντιμετωπίσετε μια ανησυχία, παραμένοντας συγκεντρωμένοι/ες στην εξεύρεση λύσης, κάνοντας σχέδια που περιλαμβάνουν τη στήριξη και υπευθυνότητα, ακολουθώντας αυτά τα σχέδια και κοιτάζοντας πίσω για να βεβαιωθείτε ότι σημειώθηκε πρόοδος.
 • Χρησιμοποιήστε την προσωπική επαφή
  • Η προσωπική επαφή βελτιώνει σημαντικά την επικοινωνία σε σύγκριση με τη γραπτή μορφή επικοινωνίας
 • Να είστε ζεστοί/ες
  • Και οι γονείς όταν επικοινωνούν με τους/τις εκπαιδευτικούς και οι εκπαιδευτικοί όταν επικοινωνούν με τους γονείς πρέπει να χρησιμοποιούν φιλικές εκφράσεις και να ενθαρρύνουν ο ένας τον άλλο. Όταν βρίσκονται δια ζώσης: να χαμογελούν, να κάνουν χειραψίες και να διατηρούν την οπτική επαφή.  
 • Αναπτύξτε εμπιστοσύνη μεταξύ σας
  • Η εμπιστευτικότητα των συζητήσεων που λαμβάνουν μέρος πρέπει να διασφαλιστεί
 • Η επικοινωνία πρέπει να είναι τακτική
  • Θέστε το ρυθμό/συχνότητα των συναντήσεων στην αρχή του σχολικού έτους
 • Αναλογιστείτε τους τρόπους επικοινωνίας που ταιριάζουν καλύτερα στη δική σας σχέση γονιού-εκπαιδευτικού (τηλεφωνήματα, συναντήσεις, γραπτά μηνύματα, εφαρμογές, κοινωνικά μέσα δικτύωσης)
 • Συνιστάται συχνά η χρήση πολλαπλών μεθόδων για την επικοινωνία γονιού-εκπαιδευτικού

Συμβουλές Καλής Επικοινωνίας. Μην ξεχάσετε!

 • Όταν αναπτύσσετε ή εφαρμόζετε ένα πρόγραμμα στο σχολείο, σκεφτείτε να εμπλέξετε τους γονείς, που μπορούν συνεπώς να χρησιμοποιηθούν ως υποστηρικτές του έργου.
 • ‘Όταν οργανώνετε μια εκδήλωση διαδώστε τη με διαφορετικούς τρόπους και διαδώστε τις εμπειρίες από μια εκδήλωση με φωτογραφίες ή αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Κάθε πρόγραμμα και/ή δραστηριότητα που οργανώνεται πρέπει να αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να συνδέεται με το επιθυμητό αποτέλεσμα.
 • Μιλήστε για την οικογενειακή ζωή του παιδιού/εφήβου.
 • Ζητήστε και εκτιμήστε την άποψη των γονιών εκτός των επίσημων σχολικών δομών. Κάνετε τους γονείς αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Πως να Ξεκινήσετε Επιτυχώς την Επικοινωνία με τους Γονείς

Πως να ξεκινήσετε επιτυχώς την επικοινωνία με τους γονείς

Ξεκινήστε το σχολικό έτος εξηγώντας πως και πότε θα έρχεστε σε επαφή με αυτούς  

Ποτέ μην νοιώθετε πιεσμένοι/ες ότι πρέπει να έχετε μια σημαντική συνομιλία ή αξιολόγηση κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας με γονείς ή προφορικής επικοινωνίας

Πείτε στους γονείς ότι μπορούν να σας εμπιστευτούν

Μην κάνετε εικασίες

Διαβεβαιώστε τους γονείς ότι θα τους πληροφορήσετε αν έχετε κάποιες σκέψεις σχετικά με το παιδί τους  

Όταν παρουσιάζετε ένα πρόβλημα-προτεραιότητα στους γονείς, θα πρέπει να μπορείτε να τους εξηγήσετε ποιες μεθόδους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα 

Πως να Ξεκινήσετε Επιτυχώς την Επικοινωνία με τους Γονείς

Τηλεφωνήματα                      

Emails

Ενημερωτικά δελτία

Συνέδρια γονιών-εκπαιδευτικών

Σημειώσεις

Αναφορές αξιολόγησης

Μηνύματα

Διάφορα εργαστήρια με γονείς

Επισκέψεις στο σπίτι

 • Αν ξεκινήσει νωρίς στο σχολικό έτος μπορεί να βοηθήσει στην καθιέρωση θετικής σχέσης από νωρίς
 • Βοηθά στη δημιουργία συνεργασίας μεταξύ γονιών/κηδεμόνων και εκπαιδευτικών.
 • Η επικοινωνία πρέπει να είναι μια ευχάριστη εμπειρία
 • Μπορεί να είναι πιο κατάλληλα για περίπλοκα θέματα
 • Δημοσιεύετε τακτικά ενημερωτικά δελτία και σημειώσεις ή μηνύματα:
  • Εβδομαδιαία ή μηνιαία ενημερωτικά δελτία (συχνά είναι καλύτερα από περιστασιακά)
 • Τα ενημερωτικά δελτία και οι σημειώσεις ή τα μηνύματα πρέπει να περιλαμβάνουν:
  • Ειδήσεις, σημειώσεις, ιστορίες, προειδοποιήσεις, επεξηγήσεις, ανακοινώσεις
 • Τα ενημερωτικά δελτία πρέπει να:
  • Είναι ομοιόμορφου χρώματος, μεγέθους χαρτιού
  • Χρησιμοποιεί καθημερινή γλώσσα/λεξιλόγιο
  • Να ελέγχεται γραμματικά και ορθογραφικά
 • Τα γραπτά μηνύματα μπορεί να είναι πιο κατάλληλα για κάποιους γονείς λόγω των προσωπικών τους προτιμήσεων για γραπτά μηνύματα
 • Τα γραπτά μηνύματα επιτρέπουν τη δυνατότητα γρήγορων απαντήσεων
 • Τα γραπτά μηνύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για καθημερινές πληροφορίες ρουτίνας
 • Τα emails είναι εύκολα, ευρέως διαθέσιμα αλλά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για ευαίσθητα θέματα.
 • Όταν χρησιμοποιείτε email πρέπει να αναμένετε αργοπορημένη απάντηση, μη λεκτικά σήματα και μειωμένη προσωπική προσοχή
 • Η επικοινωνία μέσω email πρέπει να θεωρείται ως μια βέλτιστη συνεργασία μεταξύ του/της εκπαιδευτικού και των γονιών:
  1. Θετική επικοινωνία σημαίνει μηνύματα ενθάρρυνσης από τον/την εκπαιδευτικό προς τους γονείς
  2. Εξατομικευμένη επικοινωνία
  3. Προληπτική επικοινωνία
  4. Σύμπραξη και συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικού και γονιών
 • Τα συνέδρια γονιού-εκπαιδευτικού πρέπει να :
  • Είναι προγραμματισμένα
  • Έχουν ξεκάθαρο σκοπό εκ των προτέρων
  • Έχουν σχέδιο σχετικά με ποιες πληροφορίες πρέπει να συζητηθούν
 • Για τον/την εκπαιδευτικό
  • Τα συνέδρια γονιού-εκπαιδευτικού μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση των προσδοκιών, πεποιθήσεων και συναισθημάτων των γονιών και στη λήψη πληροφοριών για τα παιδιά/εφήβους
 • Για τους γονείς
  • Τα συνέδρια γονιού-εκπαιδευτικού μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση  του σχολικού προγράμματος και προσδοκιών, δραστηριοτήτων και τύπων διδασκαλίας
 • Δυστυχώς, τα συνέδρια γονιού-εκπαιδευτικού μπορούν να προκαλέσουν άγχος για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς
 • Για να αποφευχθεί αυτό, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να οργανώσουν το συνέδριο γονιού-εκπαιδευτικού ως μια ευκαιρία να συζητήσουν τι πηγαίνει καλά, να αναφέρουν επιτυχίες (των παιδιών), να μετριάσουν το φταίξιμο και να επικεντρώσουν την προσοχή στο παιδί.
 • Μην πέσετε στην παγίδα των τυπικών ρόλων των εκπαιδευτικών ως αυτών που δίνουν συμβουλές κα των γονιών ως αυτών που παίρνουν αυτές τις συμβουλές. Αναγνωρίστε τις γνώσεις ο ενός του άλλου.
 • Τα συνέδρια γονιού-εκπαιδευτικού πρέπει να οργανωθούν ως ένας διάλογος με σκοπό να αξιολογήσουν πως το σχολείο και οικογένεια μπορούν να εργαστούν μαζί
 • Αν και η ακαδημαϊκή απόδοση και συμπεριφορά πρέπει να συμπεριληφθούν,
 • Η αμφίδρομη επικοινωνία μπορεί να βοηθήσει στη διαδικασία.
 • Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς πρέπει να επιδεικνύουν ενδιαφέρον και ενσυναίσθηση κατά τη διάρκεια των συνεδριών γονιού-εκπαιδευτικού και πρέπει να χρησιμοποιούν διευκρινιστικές δηλώσεις.
 • Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ξεκινούν με τη χρήση καθημερινής γλώσσας, μη απειλητικό τόνο και κατάλληλες ερωτήσεις.

Τα συνέδρια γονιού-εκπαιδευτικού πρέπει να ακολουθούνται από μια γραπτή περίληψη του τι συζητήθηκε

 • Εργαστήρια για γονείς
  • Όταν οργανώνονται σε περιόδους κατά τις οποίες οι γονείς είναι διαθέσιμοι και συνήθως δεν έχουν εργασιακές υποχρεώσεις (όπως για παράδειγμα απογεύματα τις καθημερινές ή Σαββατοκύριακα)  μπορούν να προωθήσουν την εμπλοκή των γονιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και τις σχολικές δραστηριότητες.
 • Χρησιμοποιήστε το σχολείο και τα σχολικά προγράμματα για να ενδυναμώσετε τους γονείς, ιδιαίτερα τους γονείς με χαμηλά επίπεδα εκπαίδευσης.
 • Ρωτήστε για ποια θέματα ενδιαφέρονται για εκπαίδευση οι γονείς:
  • Για παράδειγμα, πως να αναγνωρίσουν τη προβληματική χρήση διαδικτύου, πως να μιλήσουν για την κατανάλωση αλκοόλ ή εκπαίδευση για το πως να συμβουλέψουν τα παιδιά τους για να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για επιθυμητούς σκοπούς;