Θεματική 4 Συνεργασία με οικογένειες και στενό περιβάλλον

Το κοινωνικό-οικολογικό μοντέλο τονίζει τη σημασία της εργασίας σε διάφορα επίπεδα για την αντιμετώπιση του συνόλου παραγόντων που επηρεάζουν άτομα και πληθυσμούς.

Εάν τα σχολεία έχουν μια ξεκάθαρη πολιτική ενάντια στην κατανάλωση αλκοόλ στους σχολικούς χώρους, η αποδοχή κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους εκ μέρους των γονιών και της ευρύτερης κοινότητας πιθανόν να έχει μικρότερη επίδραση αν η πρόληψη περιλαμβάνει αλλαγές στη σχολική πολιτική και επιπρόσθετα, εκπαίδευση για τους γονείς σχετικά με τους κινδύνους της κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικούς ή πολιτικό διάταγμα που απαιτεί τη συμμετοχή των πωλητών αλκοόλ στην εκπαίδευση. 

Ο πίνακας προσφέρει μια επισκόπηση των συντονισμένων στρατηγικών πρόληψης

Επίπεδο Επικίνδυνος Παράγοντας Προστατευτικός Παράγοντας Παράδειγμα Στρατηγικής

Άτομο

 • Γενετική προδιάθεση για την κατάχρηση ουσιών
 • Προγεννητική έκθεση στο αλκοόλ
 • Κακός έλεγχος παρορμήσεων
 • Θετική αυτό-εικόνα
 • Αυτορρύθμιση και έλεγχος
 • Κοινωνικές ικανότητες
 • Ατομική (one-on-one) ψυχοεκπαιδευτική θεραπεία  
 • Κατάρτιση κοινωνικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων.

Σχέση

 • Γονεϊκή ανεκτικότητα
 • Αποδοχή βαριάς κατανάλωσης αλκοόλ από συνομήλικους
 • Θετική γονεϊκή εμπλοκή
 • Αποδοκιμασία χρήσης ουσιών από συνομήλικους
 • Χαμηλό ποσοστό χρήσης ουσιών από συνομήλικους
 • Γονεϊκή κατάρτιση για την επικοινωνία αποδοκιμασίας χρήσης  
 • Εκπαίδευση δεξιοτήτων άρνησης συνομηλίκων

Κοινότητα

 • Ανεπαρκής ασφάλεια στη γειτονιά
 • Ανεκτική επιβολή του νόμου όσον αφορά τη χρήση ουσιών από ανήλικους
 • Διαθεσιμότητα μετασχολικών δραστηριοτήτων
 • Χαμηλές αντιλήψεις κατανάλωσης αλκοόλ στο γενικό μαθησιακό πληθυσμό
 • Εκστρατεία κοινωνικού μάρκετινγκ για την προώθηση θετικών κοινωνικών κανόνων  

Κοινωνικό

 • Νόμος που ευνοεί τη χρήση ουσιών
 • Ιστορικό τραύμα
 • Περιορισμένη διαθεσιμότητα ουσιών

 • Αύξηση της τιμής ή του φόρου για αλκοόλ
 • Αύξηση της ελάχιστης νομικής ηλικίας στην οποία επιτρέπεται η κατανάλωση αλκοόλ.  

Οι σχολικές παρεμβάσεις μπορούν να ασκήσουν κάποια επίδραση στην πρόληψη, βραχυπρόθεσμα.

Καθώς το σχολείο διαδραματίζει μεγάλο ρόλο στις ζωές των νέων, τα σχολεία μπορούν να αποτελέσουν ένα κεντρικό συντονιστικό ίδρυμα για την πρωταρχική πρόληψη και συνδέοντας τα με οικογένειες, τα μέσα, και κοινοτικές πολιτικές (Stigler, Neusel, and Cheryl, 2011).

Θα παρουσιαστούν δύο στοιχειοθετημένα προγράμματα, όπως περιγράφονται και αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) για το πως να μιλούμε για το αλκοόλ σε νεαρούς/ες μαθητές/τριες (2017).

Το πρώτο είναι ένα ισπανικό επιλεκτικό πολυσύνθετο πρόγραμμα, που έχει ως στόχο την πρόληψη κατανάλωσης αλκοόλ στα παιδιά που παρουσιάζουν συμπεριφορά υψηλού κινδύνου και το δεύτερο ένα γερμανικό πρόγραμμα ενδεδειγμένης πρόληψης που έχει ως στόχο παιδιά με γονείς που κάνουν κατάχρηση ουσιών, που με τη σειρά τους βρίσκονται σε σημαντικό κίνδυνο έναρξης χρήσης ουσιών και ανάπτυξης άλλων ψυχικών διαταραχών.

Υπάρχουν μερικές ενδείξεις ότι οι πολυσύνθετες παρεμβάσεις μπορούν να έχουν κάποια αποτελέσματα που παρεμβαίνουν στην προβληματική κατανάλωση αλκοόλ σε νεαρά άτομα, ιδιαίτερα στην καθυστέρηση κατανάλωσης αλκοόλ στην περίπτωση παιδιών σε υψηλό κίνδυνο.

Παρόλα αυτά ,πολύ λίγες ενδείξεις υπάρχουν ότι αυτές οι προσεγγίσεις είναι πιο αποτελεσματικές από αυτές με μόνο ένα στοιχείο.

Στην περίπτωση του EmPeCemos, μπορούμε να πούμε ότι είναι μια αποτελεσματική στρατηγική επιλογής καθώς έχει ως στόχο νεαρά άτομα με γνωστούς ατομικούς επικίνδυνους παράγοντες για κατανάλωση αλκοόλ, συμπεριλαμβανομένων επικίνδυνων παραγόντων προσωπικότητας ή συμπεριφορικά προβλήματα πριν την έναρξη κατανάλωσης αλκοόλ.

Αυτά τα προγράμματα επιδεικνύουν ισχυρές και μακροπρόθεσμες επιδράσεις στην έναρξη κατανάλωσης αλκοόλ, υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ, και στα συμπτώματα προβληματικής κατάποσης αλκοόλ σε πληθυσμούς υψηλού κινδύνου.

Επιλεκτικές στρατηγικές πρόληψης (για ένα συγκεκριμένο πληθυσμό του σχολείου) μπορεί επίσης να ωφελήσουν το γενικό πληθυσμό. 

Αντίθετα, στην περίπτωση που αυτές οι επιλεκτικές προσεγγίσεις χρησιμοποιούνται σε μαθητές/τριες που καταναλώνουν αλκοόλ και μαθητές/τριες που παρουσιάζουν συμπεριφορές υψηλού κινδύνου, έχει αποδειχθεί ότι η νεολαία υιοθέτησε τους ανεπιθύμητους κανόνες για τους οποίους έμαθε και υιοθετεί θετικούς κανόνες.

Παιδιά μικρότερα από 10 ετών

EmPeCemos (Ισπανία)

Περιγραφή μεθοδολογίας:

Στοχεύει σε παιδιά (7-10 ετών) με πρώιμη εμφάνιση προβλημάτων συμπεριφοράς και διεξάγεται σε μικρές ομάδες των 5-10 ατόμων και 1-2 συντονιστές/τριες για κάθε συνεδρία. Περιέχει 3 συστατικά που έχουν ως στόχο να φέρουν αλλαγές στο παιδί και στο κοντινότερο του περιβάλλον. 

1) Οικογενειακό συστατικό (12 συνεδρίες), το οποίο εκπαιδεύει γονείς στις κατάλληλες γονεϊκές πρακτικές και προωθεί θετικές σχέσεις στην οικογένεια και με το σχολείο. 

Αυτές οι συνεδρίες είναι:

 1. Παρουσίαση του προγράμματος
 2. Ενδυνάμωση θετικών σχέσεων
 3. Εμπλοκή σε σχολικές δραστηριότητες και συνεργασία οικογένειας-σχολείου
 4. Βελτίωση επικοινωνίας στην οικογένεια
 5. Εκμάθηση του πως να αγνοείτε
 6. Διαχείριση άγχους και αυτοέλεγχος
 7. Καθορισμός ορίων στη συμπεριφορά
 8.        8. Καθορισμός προσδοκιών
 9. Συνέπειες απρεπούς συμπεριφοράς
 10. Συνέπειες παραβάσεων
 11. 11. Εκπαίδευση παιδιών πως να λύνουν προβλήματα
 12. Τέλος του προγράμματος

2) Ένα συστατικό που έχει ως στόχο τα παιδιά (12 συνεδρίες), για να αναπτύξουν συναισθηματικές δεξιότητες (αναγνώριση και ρύθμιση συναισθημάτων), γνωστικές δεξιότητες (υιοθέτηση προοπτικών και επίλυση προβλημάτων), και κοινωνικές δεξιότητες (μη-λεκτική επικοινωνία και καθιέρωση σχέσεων φιλίας).

Η δομή περιλαμβάνει δύο (2) γενικές συνεδρίες:

 1. Παρουσίαση και καθιέρωση δυναμικών ομάδας και
 2. Τεχνικές αυτοελέγχου του παιδιού

Επιπρόσθετα, συμπεριλαμβάνει τρία (3) συγκεκριμένα θέματα εμποδίων (μπλοκ), τα οποία χωρίζονται σε συνεδρίες.

 • Συναισθηματικό μπλοκ:
  1. Εκμάθηση αναγνώρισης συναισθημάτων
  2. Εκμάθηση αναγνώρισης συναισθηματικών δεξιοτήτων
  3. Ανταπόκριση σε αρνητικά συναισθήματα
 • Γνωστικό μπλοκ:
  1. Υιοθέτηση πρακτικών και επίλυση προβλημάτων
  2. Διάγνωση και επίλυση προβλημάτων (troubleshooting)
 • Μπλοκ κοινωνιακών δεξιοτήτων
  1. Εμείς και οι άλλοι
  2. Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη δημιουργία φιλίας
  3. Γενική ανασκόπηση

3) Ένα συστατικό έχει ως στόχο τους/τις εκπαιδευτικούς (8 συνεδρίες) για να τους εξοπλίσει με την προώθηση θετικών συμπεριφορών στην τάξη, διαχείριση συμπεριφορών που προκαλούν αναστάτωση, και συνεργασία με την οικογένεια.

Οι συνεδρίες ήταν:

 1. Παρουσίαση του προγράμματος
 2. Η δύναμη του επαίνου
 3. Συνεργασία με την οικογένεια
 4. Καθιέρωση κανόνων στην τάξη
 5. Αποτελεσματικές Οδηγίες
 6. Καθορισμός προσδοκιών
 7. Χρήση αρνητικών επιπτώσεων

Υπάρχει μια στενή συνεργασία μεταξύ όλων των συστατικών:

 1. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται με τα παιδιά για να σχεδιάσουν πλάνα εργασίας.
 2. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των παιδιών, καθώς επίσης και οι ίδιοι/ες εκπαιδεύονται στις δεξιότητες τις οποίες μαθαίνουν τα παιδιά και με αυτό τον τρόπο, το σχολείο και το οικιακό περιβάλλον συμβαδίζουν.
 3. Τα παιδιά εξασκούν τις δεξιότητές τους μέσω δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν την εμπλοκή των γονιών και των εκπαιδευτικών τους.

Όσον αφορά τη μεθοδολογία των συνεδριών, συμπεριλαμβάνονται διάφορες δυναμικές, σύμφωνα με τις αρχές κοινωνικής μάθησης και τις γνωστικό-συμπεριφορικές αρχές: οδηγίες μέσω οθόνης, συζήτηση, παρατήρηση, μοντελοποίηση, καθοδηγούμενες συμπεριφορικές δοκιμές, ανατροφοδότηση και πρακτική σε φυσικά περιβάλλοντα.

Αυτού του είδους η εξάσκηση έχει αποδειχθεί κεντρικό συστατικό μέσα στο πρόγραμμα καθώς βασίζεται σε συνθήκες της καθημερινής ζωής, που σχεδιάζονται και επιτηρούνται από το πρόγραμμα και εφαρμόζονται σε συγκεκριμένα προβλήματα για κάθε συμμετέχοντα/ουσα.

Με αυτό τον τρόπο, οι μαθητές/τριες έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τα προβλήματα τους και να βρουν λύσεις σε ένα προστατευμένο περιβάλλον.

Παιδιά ηλικίας 8-12 ετών

Trampoline (Γερμανία)

Περιγραφή μεθοδολογίας:

Αυτό το προληπτικό πρόγραμμα είναι επιλεκτικό και έχει ως στόχο παιδιά ηλικίας 8-12 ετών από οικογένειες με τουλάχιστον ένα γονέα που κάνει χρήση ουσιών και έχει ως στόχο την πρόληψη διαταραχών χρήσης ουσιών.

Οι κύριοι στόχοι είναι:

 • Διδασκαλία στρατηγικών διαχείρισης αγχωτικών καταστάσεων που προκλήθηκαν από την κατάχρηση ουσιών ή εξάρτηση των γονιών.
 • Αύξηση της γνώσης των παιδιών σχετικά με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά.
 • Μείωση των επιπτώσεων των ουσιών στους ανθρώπους και των διαταραχών που προκλήθηκαν από τη χρήση ουσιών.
 • Βελτίωση του πώς κάποιος/α βλέπει τον εαυτό του/της ως άτομο.

Αυτό το προληπτικό πρόγραμμα περιέχει στοιχεία ψυχοεκπαίδευσης, δεξιοτήτων συναισθηματικής ρύθμισης, ενίσχυσης της αυτοαποτελεσματικότητας και αυτοεκτίμησης, διαχείρισης άγχους, και στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων. Το υλικό περιέχει 9 ενότητες:

 • Ενότητα 1 – γνωριμία μεταξύ των ατόμων
 • Ενότητα 2 – αυτοεκτίμηση: πως νοιώθω για τον εαυτό μου
 • Ενότητα 3 – προβλήματα αλκοόλ ή/και ναρκωτικών στην οικογένεια μου
 • Ενότητα 4 – γνώση: τι χρειάζεται να ξέρω σχετικά με τα ναρκωτικά και τις εξαρτήσεις
 • Ενότητα 5 – διαχείριση δύσκολων συναισθημάτων
 • Ενότητα 6 – αυτοαποτελεσματικότητα: τι μπορώ να κάνω για να επιλύσω το πρόβλημα
 • Ενότητα 7 – εκμάθηση νέων μοτίβων συμπεριφοράς στην οικογένεια μου
 • Ενότητα 8 – τι μπορώ να κάνω για να βρω βοήθεια και υποστήριξη
 • Ενότητα 9 – θετικός αποχαιρετισμός

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει  εννέα ενότητες 90 λεπτών για παιδιά, καθώς και δύο προαιρετικές συνεδρίες για τους γονείς τους. Η κάθε ενότητα ακολουθεί την ίδια δομή για τα παιδιά:

 • Πως νοιώθουν τα παιδιά εκείνη τη μέρα
 • Συζήτηση της “εργασίας για το σπίτι” από την προηγούμενη συνεδρία
 • Εισαγωγή νέου θέματος
 • Ανάπτυξη του υλικού του νέου θέματος

Αυτή η δομή θεωρείται χρήσιμη για αυτά τα παιδιά που η κατάλληλη προσοχή συχνά είναι ελλιπής στο σπίτι. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει εξάσκηση και αναπαράσταση ρόλων.

Αναφορικά με τις ενότητες για τους γονείς, υπάρχει μια στην αρχή της παρέμβασης και μια στο τέλος.

Η πρώτη έχει ως στόχο την ενημέρωση των γονιών για την παρέμβαση και των επικίνδυνων και προστατευτικών παραγόντων για τα παιδιά τους όταν μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον με ουσίες.

Οι γονείς μοιράζονται τις ελπίδες τους και ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν τις γονεϊκές τους δεξιότητες με τα παιδιά τους.

Στο τέλος της παρέμβασης, αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μερικά αποτελέσματα σχετικά με το πρόγραμμα και οι γονείς κάνουν ερωτήσεις που μπορεί να προέκυψαν κατά τη διάρκεια της περιόδου παρέμβασης στο σπίτι ή να ζητήσουν στήριξη εάν θεωρούν ότι το χρειάζονται. 

Για αυτές τις δύο ενότητες, υπάρχει ένα εγχειρίδιο για τους γονείς να ακολουθήσουν. 

Σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον, εξετάστε το “Project Northland”, το οποίο θεωρήθηκε ως ιδιαίτερα αποτελεσματικό πρόγραμμα, και περιλάμβανε σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα, κοινοτικές δραστηριότητες, και περιβαλλοντικές στρατηγικές που μείωσαν την διαθεσιμότητα αλκοόλ για τη νεολαία.

Δραστηριότητα:

Με βάση τις μεθοδολογίες που έχουν περιγραφεί στις μελέτες περίπτωσης, μπορείτε να προσαρμόσετε το πλάνο μαθήματος σας όσον αφορά τη μεθοδολογία ή τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ούτως ώστε να το κάνετε πιο κατάλληλο για την εργασία στην πρόληψη κατανάλωσης αλκοόλ με τους/τις μαθητές/τριες σας.