Θεματική 4 Κατανόηση των επιρροών και της πίεσης των συνομηλίκων σχετικά με τις εξαρτήσεις

Ειδικά στις μικρές ηλικίες, οι συνομήλικοι παίζουν πολύτιμο ρόλο στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς των παιδιών και των εφήβων. Οι σχέσεις με τους συνομηλίκους γίνονται πιο σημαντικές και ενισχύονται στην εφηβεία. Το να πρέπει να κάνουν κάτι που δεν θέλουν ή δεν θα το έκαναν διαφορετικά, επειδή τους έχουν παροτρύνει συνομήλικοί τους, χαρακτηρίζεται ως πίεση από τους συνομιλήκους (peer pressure). Η πίεση αυτή μπορεί να είναι είτε αρνητική είτε θετική .

Η πίεση των συνομηλίκων μπορεί επίσης να διαφέρει ως προς το πόσο ενεργά ή παθητικά εμφανίζεται. Είναι προφανές ότι η πίεση των συνομηλίκων μπορεί να λάβει τη μορφή της ενεργητικής προσπάθειας (να πείσει και να πιέσει ένα νεαρό άτομο να κάνει κάτι), ωστόσο, η πίεση των συνομηλίκων μπορεί επίσης να συμβεί με πιο σιωπηρό τρόπο (παθητικά).

Η πίεση των συνομηλίκων σπάνια συμβαίνει μέσω άμεσης πίεσης, αλλά συχνότερα ως αποτέλεσμα της ανάγκης του νέου ατόμου να ακολουθήσει τους «κανόνες» της επιλεγμένης ομάδας συνομηλίκων του και να μοιάσει περισσότερο σε αυτούς. Η συναναστροφή με συνομηλίκους που έχουν επιβλαβείς για την υγεία συνήθειες μπορεί να επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των παιδιών, καθώς έχει συσχετισθεί με τη χρήση καπνού και αλκοόλ. Αν και διαφορετική από την κατάχρηση ουσιών, η προβληματική χρήση του διαδικτύου επηρεάζεται επίσης σε μεγάλο βαθμό από την πίεση των συνομηλίκων, καθώς όση περισσότερη πίεση δέχεται ένα παιδί ή ένας έφηβος από τους συνομήλικούς του, τόσο αυξάνεται και η χρήση του διαδικτύου.