Θεματική 4 Κάποιες απλές συμβουλές

 • Ξεκινήστε με ερωτήσεις ανοικτού τύπου γιατί θα πάρετε πιο ολοκληρωμένες πληροφορίες και θα σας οδηγήσουν στα αληθινά γεγονότα.
  • Ποιο φαίνεται να είναι το πρόβλημα;
  • Μπορείτε να περιγράψετε σε μένα τις στάσεις σας όσον αφορά την κατανάλωση αλκοόλ/το κάπνισμα/την προβληματική χρήση του διαδικτύου;
  • Ποιες λύσεις έχετε δοκιμάσει;
 • Αν αντιμετωπίσετε αντίσταση, προσπαθήστε να αποφύγετε να δώσετε συμβουλές.
 • Αντ’ αυτού, προσπαθήστε να τους κάνετε να αλλάξουν τη στάση τους ζητώντας την άποψη τους σχετικά με τις πιθανές βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος/της κατανάλωσης/κατάχρησης αλκοόλ και/ή της προβληματικής χρήσης του διαδικτύου και πιθανών πλεονεκτημάτων της πρόληψης αυτών των συμπεριφορών/εξαρτήσεων.
 • Εξηγήστε στους γονείς ότι πρέπει να μιλούν με τα παιδιά τους στη δική τους γλώσσα, μια γλώσσα που καταλαβαίνουν
 • Προσπαθήστε να κατανοήσετε τα κίνητρα τους και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν
 • Να είστε υποστηρικτικοί/ες
 • Δείξτε συμπόνια
 • Βοηθήστε τους να αναπτύξουν ένα σχέδιο που είναι πολιτιστικά αποδεκτό και αποδεκτό στο οικογενειακό τους περιβάλλον, την κοινωνική τους υπόσταση, τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες, την κατάσταση της υγείας τους και τις συνήθεις καθημερινές τους υποχρεώσεις.
 • Κάντε τους να αντιληφθούν ότι μπορείτε να εργαστείτε ως ομάδα
 • Ενεργοποιήστε τα εσωτερικά τους κίνητρα για δράση και δουλέψτε στα κίνητρα τους για δράση όσον αφορά την πρόληψη εξαρτήσεων
 • Μιλήστε για τις συνήθειες των παιδιών τους και το σχολείο, τον κοινωνικό τους κύκλο, και τις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίζουν
 • Μιλήστε για τη σημαντικότητα του να κατανοήσουν τα παιδιά τους και να καθιερώσουν μια ανοιχτή και έμπιστη σχέση
 • Να είστε ανοικτόμυαλοι/ες
Μην κάνετε ερωτήσεις που η απάντηση είναι “Ναι” ή “Όχι”

Ερωτήσεις που περιέχουν εκφράσεις όπως “θα,” “πρέπει,” “είναι,” και “πιστεύετε ότι”  οδηγούν σε απαντήσεις “Ναι” ή “Όχι”

Ερωτήσεις που περιέχουν “ποιος,” “τι,” “που,” “πότε,” “πως,” ή “γιατί” οδηγούν στα άτομα να σκεφτούν πριν απαντήσουν

Εισηγήσεις για Αποτελεσματική Επικοινωνία

 • Στείλτε ένα γράμμα στους γονείς/κηδεμόνες που:
  • Εξηγεί το/τα πρόβλημα/προβλήματα που παρατηρήσατε
  • Εξηγεί ότι το σχολείο παρέχει ένα υγιές περιβάλλον και πασχίζει να γίνει ένα σχολείο χωρίς κάπνισμα ή κατανάλωση αλκοόλ
  • Εξηγεί ότι η πολιτική του σχολείου αλλάζει και παρέχει επιστημονικούς και κοινωνικούς λόγους για αυτή την αλλαγή
  • Ζητά υποστήριξη στην επιβολή
  • Ρωτά πως ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να βοηθήσει τους γονείς/κηδεμόνες να λύσουν το πρόβλημα
 • Συζητήστε τη σημαντικότητα της πρόληψης καπνίσματος/κατάχρησης αλκοόλ/προβληματικής χρήσης του διαδικτύου κατά τα συνέδρια γονιών-εκπαιδευτικών
 • Αν στέλνετε ενημερωτικά δελτία, συμπεριλάβετε το άρθρο σχετικά με την πρόληψη και τη διακοπή του καπνίσματος/ την πρόληψη κατάχρησης αλκοόλ και την πρόληψη προβληματικής χρήσης του διαδικτύου.
 • Αντιδράστε έγκαιρα αλλά όχι πολύ επιθετικά.