Θεματική 4 Γιατί όχι σωματική βία

Βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, η σωματική βία έχει εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες για τη σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών. Παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών γιατί αποτελεί επίθεση στην αξιοπρέπειά τους. Πιθανότατα κάποια στιγμή τα παιδιά να κάνουν αυτό που θέλουν οι γονείς τους, αλλά αυτού του είδους η τιμωρία μπορεί να έχει τις ακόλουθες συνέπειες στο μέλλον:

  • Χειρότερες σχέσεις με τους γονείς – η αποτροπή επιβλαβών συνηθειών όπως το κάπνισμα είναι μια διεργασία που δεν περιλαμβάνει τη σωματική βία, καθώς κάτι τέτοιο θα ενθάρρυνε τα παιδιά να αντισταθούν, να αντεκδικήσουν ή να απομακρυνθούν από τους γονείς.
  • Χειρότερη ψυχική υγεία – για παράδειγμα, χαμηλότερη αυτοεκτίμηση, απόσυρση στον εαυτό, απροθυμία να μοιραστούν κάτι με έναν ενήλικα, γεγονότα που είναι επίσης προϋπόθεση για άλλου τύπου εξαρτήσεις όπως: αλκοόλ, χρήση ναρκωτικών.
  • Αύξηση της επιθετικότητας εκτός της οικογένειας – θα μπορούσαμε να αποτελέσει αίτιο για αποκλίνουσα και απαράδεκτη συμπεριφορά.
  • Λιγότερο ανεπτυγμένες δεξιότητες ελέγχου της συμπεριφοράς και χαμηλά ηθικά πρότυπα – η βία δεν τους διδάσκει πώς να συμπεριφέρονται σωστά.
Φωτογραφία: Διαδίκτυο