Θεματική 4 Γιατί οι έφηβοι αποφασίζουν να πίνουν;

  • Οι διαφορετικοί «κόσμοι» στους οποίους οι έφηβοι ζουν, συμπεριλαμβανομένων της οικογένειας, τους φίλους, το σχολείο και την κοινότητα
  • Η μεγάλη επιθυμία τους να πάρουν ρίσκα
  • Η λιγότερη διασύνδεση με τους γονείς και η περισσότερη ανεξαρτησία
  • Ο περισσότερος χρόνος που ξοδεύουν με τους φίλους τους ή μόνοι τους
  • Το αυξημένο στρες
  • Η μεγαλύτερη προσοχή σε αυτά που βλέπουν και ακούν για το αλκοόλ

Ξέρατε ότι:

Οι έφηβοι με συμπεριφορικά ή οικογενειακά προβλήματα έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να καταναλώσουν αλκοόλ. Και αν κάποιος στην οικογένεια έχει προβληματική χρήση αλκοόλ μπορεί να επηρεάσει ολόκληρη την οικογένεια. Μπορεί ακόμα και να επηρεάσει τις επιλογές ενός εφήβου για το ποτό.