Θεματική 4 Γενετικοί παράγοντες

Ανεξαρτήτως του τι οι γονείς μπορεί να διδάξουν στα παιδιά τους για το αλκοόλ, κάποιοι γενετικοί παράγοντες είναι παρόντες από τη γέννηση και δεν αλλάζουν. Τα γονίδια φαίνεται πως επηρεάζουν την ανάπτυξη των συμπεριφορών κατανάλωσης αλκοόλ με πολλούς τρόπους. Μερικοί άνθρωποι, ιδιαίτερα εκείνοι ασιατικής προέλευσης έχουν μία φυσική και δυσάρεστη ανταπόκριση στο αλκοόλ που τους βοηθά να αποφεύγουν να πίνουν πολύ. Άλλοι λαοί έχουν μία φυσική υψηλή ανοχή στο αλκοόλ, κάτι που σημαίνει πως για να νιώσουν την επίδραση του αλκοόλ πρέπει να πιουν περισσότερο από άλλους. Μερικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας είναι γενετικά, και εκείνα, όπως η παρορμητικότητα, μπορεί να θέσουν κάποιον σε κίνδυνο κατάχρησης αλκοόλ. Ψυχιατρικά ζητήματα μπορεί να προκαλούνται από γενετικά χαρακτηριστικά, και αυτά με τη σειρά τους μπορεί να αυξάνουν τον κίνδυνο για την διαταραχή κατάχρησης αλκοόλ. Τέλος, η ύπαρξη ενός γονέα με αλκοολισμό αυξάνει τον κίνδυνο το παιδί να αναπτύξει με τη σειρά του πρόβλημα με το αλκοόλ.

Φωτογραφία: Διαδίκτυο