Θεματική 3 Χρήσιμες δεξιότητες ζωής

‘Όπως έχουμε δει στην Ενότητα 7, η Κατάρτιση Δεξιοτήτων Ζωής (Life Skills Training – LST) είναι μια σχολική προσέγγιση που έχει σχεδιαστεί για την πρόληψη κατανάλωσης αλκοόλ και καπνίσματος στους νέους:

 1. Επηρεάζοντας τις γνώσεις και τις στάσεις σχετικά με ουσίες και διδάσκει δεξιότητες αντίστασης ενάντια στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και τις επιρροές από συνομηλίκους για να χρησιμοποιήσουν ουσίες. 
 2. Αναπτύσσοντας προσωπικές δεξιότητες αυτοδιαχείρισης, όπως λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων και
 3. Βοηθώντας τους/τις μαθητές/τριες να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες όπως επικοινωνιακές ικανότητες, δεξιότητες συνομιλίας κλπ. (J. B., Gilbert & W. K., Lori, 2000).

Σε αυτή την ενότητα θα επανεξετάσουμε μερικές δεξιότητες ζωής που έχουν αποδειχθεί απαραίτητες για την ενδυνάμωση των παιδιών και των εφήβων στην πρόληψη προβληματικής κατανάλωσης αλκοόλ.

 • Αυτοέλεγχος
 • Συναισθηματική επίγνωση
 • Επικοινωνία
 • Επίλυση κοινωνικών προβλημάτων και
 • Ακαδημαϊκή υποστήριξη, ιδιαίτερα στην ανάγνωση
 • Συνήθειες μελέτης και ακαδημαϊκή υποστήριξη
 • Επικοινωνία
 • Σχέσεις με συνομήλικους
 • Αυτοαποτελεσματικότητα και αυτοπεποίθηση
 • Δεξιότητες άρνησης αλκοόλ
 • Ενίσχυση στάσεων ενάντια στο αλκοόλ
 • Ενδυνάμωση της προσωπικής αφοσίωσης ενάντια στην κατανάλωση αλκοόλ

Δραστηριότητα 1

Γράψτε τους ορισμούς σας-Τι σημαίνει η πιο κάτω δεξιότητα ζωής;

 • Κοινωνικές ικανότητες
 • Αυτορρύθμιση
 • Αυτοέλεγχος
 • Συναισθηματική επίγνωση
 • Επικοινωνία
 • Επίλυση κοινωνικών προβλημάτων
 • Αυτοαποτελεσματικότητα
 • Δεξιότητες άρνησης αλκοόλ

Εάν διαθέτετε περισσότερο χρόνο, δώστε προτεραιότητα στις πιο πάνω δεξιότητες στην τάξη και αναλογιστείτε πως μπορούν να βοηθήσουν τους/τις μαθητές/τριες σας να μην καταλήξουν στην προβληματική κατανάλωση αλκοόλ.