Θεματική 3 Πρότυπα συμπεριφοράς

Μερικοί γονείς αναρωτιούνται αν το να αφήνουν τα παιδιά τους να πίνουν στο σπίτι θα τα βοηθήσει να αναπτύξουν μία υγιή σχέση με το αλκοόλ. Οι περισσότερες έρευνες δε φαίνεται να συμφωνούν. Σε μία μελέτη παιδιών του γυμνασίου, οι ερευνητές παρατήρησαν πως οι μαθητές των οποίων οι γονείς επέτρεπαν να πίνουν στο σπίτι και τους έδιναν αλκοόλ είχαν την μεγαλύτερη κλιμάκωση στην κατανάλωση αλκοόλ. Άλλες μελέτες υποστηρίζουν πως οι έφηβοι που τους επιτρέπεται να πίνουν στο σπίτι πίνουν ακόμα περισσότερο εκτός σπιτιού. Αντιθέτως, οι έφηβοι είναι λιγότερο πιθανόν να πίνουν πολύ αν ζουν σε σπίτια που οι γονείς έχουν θέσει συγκεκριμένους κανόνες κατά της κατανάλωσης αλκοόλ σε νεαρή ηλικία και οι ίδιοι πίνουν υπεύθυνα. Παρ’ όλα αυτά δεν δείχνουν όλες οι έρευνες ότι η παροχή αλκοόλ από τους γονείς στους εφήβους προκαλεί προβλήματα. Παραδείγματος χάριν, μία έρευνα έδειξε ότι η κατανάλωση αλκοόλ με τους γονείς υπό κατάλληλες συνθήκες (π.χ μία γουλιά αλκοόλ κατά τη διάρκεια μιας σημαντικής οικογενειακής συγκέντρωσης) μπορεί να είναι προστατευτικός παράγοντας απέναντι στην κατάχρηση αλκοόλ. Υπο άλλες συνθήκες, η παροχή αλκοόλ από τους γονείς αποτελεί άμεσο παράγοντα κινδύνου για κατάχρηση αλκοόλ, όπως όταν οι γονείς παρέχουν αλκοόλ για πάρτι στα οποία είτε συμμετέχουν είτε διοργανώνουν έφηβοι. Συνολικά, η βιβλιογραφία υποδηλώνει πως οι επιτρεπτικές συμπεριφορές σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ από εφήβους, ειδικά όταν συνδυάζονται με κακή επικοινωνία και ανθυγιεινά πρότυπα μπορεί να οδηγήσει τους εφήβους σε μία ανθυγιεινή σχέση με το αλκοόλ.