Θεματική 3 Προκλήσεις στα παιδιά προσχολικής ηλικίας και νύξη σε ζητήματα επικοινωνίας

Οι κοινές προκλήσεις μπορεί να είναι:

  • Άγχος αποχωρισμού

Επειδή η προσχολική ηλικία είναι συχνά ο πρώτος μακρύς και τακτικός αποχωρισμός ενός παιδιού από την οικογένεια και το σπίτι του, το άγχος αποχωρισμού είναι κοινό μεταξύ των παιδιών που εισέρχονται στην προσχολική ηλικία.

  • Καθυστέρηση μάθησης

Δεδομένου ότι η προσχολική ηλικία είναι το πρώτο επίσημο περιβάλλον μάθησης για τα περισσότερα παιδιά, αυτή είναι μια περίοδος κατά την οποία μπορεί να ανακαλυφθούν μαθησιακές δυσκολίες ή καθυστερήσεις.

  • Εκφοβισμός και/ή κοινωνικές προκλήσεις

Η προσχολική ηλικία είναι συχνά η πρώτη φορά κατά την οποία τα παιδιά συνευρίσκονται με άλλους συνομηλίκους για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Αυτή η πρώτη, σημαντική κοινωνική αλληλεπίδραση μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση μεταξύ παιδιών λόγω εκφοβισμού, κοινωνικού αποκλεισμού κ.λπ.

Κοινωνικά – Συναισθηματικά Αναπτυξιακά Ορόσημα σε παιδιά προσχολικής ηλικίας

Αντιγράφει ενήλικες και φίλους

Δείχνει στοργή για φίλους χωρίς προτροπή

Παίρνει σειρά στα παιχνίδια

Δείχνει ανησυχία για έναν φίλο που κλαίει

Ντύνεται και γδύνεται

Κατανοεί τις έννοιες «δικό μου» και «δικό του/της»

Δείχνει ένα ευρύ φάσμα συναισθημάτων

Διαχωρίζεται εύκολα από τα μέλη της οικογένειας

Μπορεί να αναστατωθεί με σημαντικές αλλαγές στη ρουτίνα του

Απολαμβάνει να κάνει νέα πράγματα

Είναι όλο και πιο δημιουργικό με το παιχνίδι φαντασίας

Προτιμάει να παίξει με άλλα παιδιά παρά μόνο του

Συνεργάζεται με άλλα παιδιά

Παίζει «Μαμά» ή «Μπαμπά»

Συχνά δεν μπορεί να ξεχωρίσει τι είναι αληθινό και τι φανταστικό

Μιλάει για αυτά που του αρέσουν και το ενδιαφέρουν

Θέλει να ευχαριστεί τους φίλους

Θέλει να μοιάσει στους φίλους του

Είναι πιο πιθανό να συμφωνήσει με κανόνες

Του αρέσει να τραγουδάει, να χορεύει και να παίζει

Έχει επίγνωση του φύλου

Μπορεί να ξεχωρίσει το αληθινό από το φανταστικό

Δείχνει μεγαλύτερη ανεξαρτησία

Είναι άλλοτε απαιτητικό και άλλοτε συνεργάσιμο