Θεματική 3 Πρακτικά βήματα

 • Ρωτήστε:
  • Πόσες φορές πρέπει να επικοινωνείτε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας/του μήνα ή  
  • Πόσο συχνά πρέπει να έχετε συνάντηση κατ’ ιδίαν
 • Μην είστε θεατής, αναλάβετε ένα ενεργητικό ρόλο
  • Τι συμβαίνει;
  • Πόσο συχνά;
  • Ποιος/α εμπλέκεται;
  • Ποιος/α επηρεάζεται;
 • Ερωτήσεις όπως “Πως μπορούμε να βοηθήσουμε τον Πέτρο να αλλάξει συμπεριφορά;” μπορεί να βοηθήσει στην εμπλοκή του/της εκπαιδευτικού για την επίλυση του προβλήματος.
 • Να ενδιαφέρεστε για το ενδοσχολικό πρόγραμμα και να ρωτάτε τον/την εκπαιδευτικό σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείται το διαδίκτυο κατά τα συνηθισμένα μαθήματα.
  • ‘Καταλαβαίνω…’,
  • ‘Ανησυχώ για…’,
  • ‘Χρειάζομαι…’, και
  • ‘Θέλω …’.,  αν θέλετε να δείξετε ότι εκτιμάτε τη θέση του/της εκπαιδευτικού.
 • Όταν εργάζονται μαζί ως συνέταιροι, έχει βρεθεί ότι οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά, αναπτύσσονται πιο ισχυρές σχέσεις μεταξύ τους και αναπτύσσουν δεξιότητες για να στηρίξουν τις συμπεριφορές των παιδιών.
 • Σκεφτείτε πιθανές λύσεις μαζί, βασιστείτε στην προηγούμενη εμπειρία των εκπαιδευτικών, κάνετε μαζί λίστα με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε λύσης.
 • Δοκιμάστε μια από τις λύσεις για λίγο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα 10 μέρες, και μετά αξιολογήστε πως δούλεψε και τι θα μπορούσε να είναι
  • Αν έχουν παρατηρήσει ότι το παιδί σας αργεί να έρθει στην τάξη ή αν έχει ανεπαρκείς παρουσίες στην τάξη
  • Ρωτήστε εάν φαίνονται νυσταγμένα κατά τη διάρκεια της ημέρας
  • Ή αν έχουν παρατηρήσει αλλαγές στη διάθεση
  • Εάν έχουν παρατηρήσει απώλεια μνήμης, χαμηλή συγκέντρωση, κόκκινα μάτια, έλλειψη συντονισμού ή μπερδεμένη ομιλία
  • Αν έχουν προσέξει ότι το παιδί/έφηβος σας αντιμετωπίζει προβλήματα στο να κάνει φίλους/ες ή νοιώθει απομονωμένο ή μοναχικό
  • Η αν έχουν παρατηρήσει σημαντική πτώση στους βαθμούς ή γενικά στα ακαδημαϊκά του επιτεύγματα.
  • Οι γονείς πρέπει να φροντίζουν τα παιδιά τους και να βεβαιώνονται ότι έχουν επαρκή χρόνο για υγιή διατροφή, ψυχαγωγικές φυσικές δραστηριότητες, ανάγνωση, εργασίες για το σπίτι κλπ.