Θεματική 3 Κατανόηση του ρόλου μου ως δασκάλου

Οι δάσκαλοι μπορούν να παίξουν ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών και μπορούν να λειτουργήσουν ως πρότυπα για αυτούς. Ειδικά για τους μαθητές που δεν έχουν υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον, το σχολικό περιβάλλον και οι εκπαιδευτικοί αποκτούν ιδιαιτέρως σημαντικό ρόλο.

Οι μαθητές που εκλαμβάνουν τους δασκάλους τους ως φροντιστές και αισθάνονται ότι ταιριάζουν στο σχολείο, συνήθως επιλέγουν υγιεινές συμπεριφορές και είναι λιγότερο πιθανό να εμπλακούν σε συμπεριφορές που διακυβεύουν την υγεία τους ή σε προβληματικές συμπεριφορές στο σχολείο. Ο Yilmaz (2011) υποστηρίζει ότι τα προσωπικά χαρακτηριστικά, όπως η επίδειξη ενσυναίσθησης και κατανόησης στα συναισθήματα των μαθητών, εκτιμώνται περισσότερο από τους μαθητές σε σχέση με την επαγγελματική ικανότητα του δασκάλου. Επιπλέον, ο ενθουσιασμός των δασκάλων για τη μάθηση μπορεί να τραβήξει την προσοχή των μαθητών, καθώς και να τους κάνει να αισθάνονται ότι μπορούν να επιτύχουν.

Οι μαθητές παρατηρούν τη συμπεριφορά των δασκάλων και μπορούν και αναγνωρίζουν πότε οι δάσκαλοι δείχνουν σεβασμό και ειλικρίνεια προς τον εαυτό τους, τους άλλους μαθητές ή τους συναδέλφους τους. Μέσω της μίμησης της συμπεριφοράς τους, οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν τις αξίες της ειλικρίνειας, της εμπιστοσύνης, της δικαιοσύνης, του σεβασμού και της υπευθυνότητας.

Ερώτηση 1

Αντιστοιχίστε τις διαμεσολαβητικές διαδικασίες με τις περιγραφές τους.

Προσοχή

δημιουργία λεπτομερούς ανάμνησης

Συγκράτηση

οι αντιληπτές συνέπειες ή ανταμοιβές θα καθορίσουν τη μίμηση της συμπεριφοράς

Αναπαραγωγή

παρατήρηση συμπεριφοράς και των συνεπειών της και δημιουργία νοητικής αναπαράστασης

Κίνητρο

απόκτηση των απαραίτητων σωματικών ή πνευματικών ικανοτήτων/δεξιοτήτων για μίμηση της συμπεριφοράς

Ερώτηση 2

Οι πράξεις των προτύπων έχουν μεγαλύτερη σημασία από τις λέξεις που χρησιμοποιούν.

Σωστό ή λάθος