Θεματική 3 Επιτυχής ομάδα γονιού-εκπαιδευτικού

  • Η επιτυχής ομάδα Γονιού-Εκπαιδευτικού μπορεί να αναγνωριστεί από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως:
    • Και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί αφοσιώνουν χρόνο για να συναντηθούν και τείνουν να ακούν ο ένας τον άλλον
    • Σέβονται ο ένας την άποψη του άλλου και υπάρχει μια αμοιβαία αντιμετώπιση ως μέρος μιας ομάδας
    • Επιτρέπουν ο ένας στον άλλον να εκφράσει την άποψη του και σέβονται τις εισηγήσεις ο ένας του άλλου
    • Όταν προκύψει ένα πρόβλημα, το προσεγγίζουν μέσω αμοιβαίας επίλυσης προβλημάτων