Θεματική 3 Είδη προγραμμάτων

Το πρόγραμμα μπορεί να οργανωθεί ως:

 • Εκπαίδευση συνομηλίκων
 • Θέατρο
 • Υποστήριξη από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας
 • Κινητοποίηση της κοινότητας
 • Κοινωνικό μάρκετινγκ
 • Εκστρατείες μαζικών μέσων επικοινωνίας
 • Καθολική σχολική πρόληψη
 • Συνδυαστικά προγράμματα
 • Αποτελείται από ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ συνομηλίκων ή συμμαθητών/τριων με παρόμοια δημογραφικά χαρακτηριστικά ή ακόμα την ίδια ομάδα υψηλού κινδύνου.
 • Επηρεάζει τη μείωση του ποσοστού καπνίσματος σε παιδιά/εφήβους σε σχολεία μέσης εκπαίδευσης.
 • Οι συνομήλικοι/ες εκπαιδευτές/τριες πρέπει να είναι κινητοποιημένοι/ες, καλά μορφωμένοι/ες και υπό επιτήρηση.
 • Μέσα από το θέατρο, η εκστρατεία μπορεί να διαδώσει γνώσεις και μηνύματα.
 • Το θεατρικό περιστρέφεται γύρω από τις σχέσεις μεταξύ έγκυρων πληροφοριών και συνηθισμένων λανθασμένων αντιλήψεων ή μύθων.
 • Καλύτερες επιδράσεις του θέατρου στην προώθηση της υγείας στα αγόρια σε σύγκριση με τα κορίτσια.
 • Το κυριότερο στοιχείο είναι ο επαρκής σχεδιασμός
 • Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με άλλες προσεγγίσεις
 • Προγράμματα ευαισθητοποίησης του κοινού στο συγκεκριμένο θέμα σε όλη την κοινότητα και βασίζεται σε τρια κεντρικά θέματα:
  • Κοινωνικό κεφάλαιο
  • Ενδυνάμωση
  • Κοινωνική αλλαγή
 • Οδηγεί στη μείωση του ποσοστού ενεργού καπνίσματος, καπνίσματος τσιγάρων ανά άτομο και στην αύξηση των ποσοστών διακοπής του καπνίσματος
 • Βασίζεται στην εφαρμογή των αρχών μάρκετινγκ στη διαδικασία επίτευξης συμπεριφορικών στόχων
 • Έχει βραχυπρόθεσμες συνέπειες
 • Επιτυχείς στην προαγωγή ενός θέματος
 • Επιτυχείς στην ενθάρρυνσή διαλόγου
 • Ιδιαίτερα αποτελεσματικές για την παράδοση μηνυμάτων στη νεολαία
 • Οι εκστρατείες μαζικών μέσων επικοινωνίας αποφέρουν σημαντικό αντίκτυπο όταν συνδυάζονται με σχολικές παρεμβάσεις.