Θεματική 3 Γονείς και Εκπαιδευτικοί ως πηγή πληροφοριών

  • Παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις της κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους, του καπνίσματος και της προβληματικής χρήσης του διαδικτύου στα ίδια τα παιδιά/εφήβους και μεταξύ τους.
  • Να είστε ανοικτοί/ες και ειλικρινείς σχετικά με τους κινδύνους και ενδυναμώστε τα παιδιά/εφήβους ούτως ώστε να κάνουν πιο υγιείς επιλογές, να συνεργάζονται μεταξύ τους και να επικοινωνούν ανοιχτά.
  • Ακούτε προσεκτικά.
  • Και το οικιακό και το σχολικό περιβάλλον πρέπει να είναι ασφαλή και τα παιδιά/έφηβοι πρέπει να νοιώθουν άνετα να προσεγγίσουν τους γονείς/εκπαιδευτικούς, να εκφράσουν τα συναισθήματα τους και να κάνουν ερωτήσεις.
  • Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να επικοινωνούν συνέχεια μεταξύ τους μέσω τηλεφώνου, email και/ή τακτικών συνεδριών γονιών/εκπαιδευτικών ή συναντήσεων.
  • Η επικοινωνία σχετικά με ευαίσθητα θέματα όπως η κατανάλωση αλκοόλ/κάπνισμα και η προβληματική χρήση αλκοόλ πρέπει να οργανώνεται τακτικά.
  • Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν έντυπο υλικό ούτως ώστε να ενημερώσουν τους γονείς ή να οργανώσουν εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με τους κινδύνους που σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ/κάπνισμα/προβληματική χρήση του διαδικτύου.
  • Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του προβλήματος, η χρήση τοπικών δεδομένων μπορεί να είναι πολύτιμη.

Ακούτε ο ένας τον άλλον

  • Όπως και με τα παιδιά/εφήβους, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ακούν ενεργά ο ένας τον άλλον, χωρίς να διακόπτουν και πρέπει να παρέχουν ενιαία μηνύματα.
  • Οι συμβουλές σχετικά με τις βλαβερές συνέπειες επικίνδυνων συμπεριφορών παρουσιάζουν προσωπικές και προσιτές ιστορίες για αυτές τις συνέπειες.