Θεματική 2 Το Διαδίκτυο ως αναγκαίο καθημερινό εργαλείο

  • Οι στόχοι για το διδακτικό προσωπικό είναι:
    • Να είναι πιο εξοικειωμένο με την φυσιολογική και απαραίτητη χρήση του Διαδικτύου.
    • Να μάθει να διακρίνει την λογική από την προβληματική χρήση του Διαδικτύου, καθώς επίσης και να μην είνα φοβισμένο απέναντι στις δυνατότητες του Διαδικτύου.
  • Οι τρόποι χρήσης του Διαδικτύου είναι κοινοί σε παγκόσμιο επίπεδο και γνωστοί τόσο στο διδακτικό προσωπικό, όσο και στους/στις μαθητές/τριες. Είναι σημαντικό να υπάρχει συνείδηση αυτής της κατάστασης. Η συνείδηση αυτή οδηγεί στην οικοδόμηση της δημιουργικής και εποικοδομητικής αντίληψης για την λογική και απαραίτητη, αλλά και για την προβληματική χρήση του Διαδικτύου.

Δραστηριότητα

Πριν ξεκινήσουμε να εξετάζουμε τις διάφορες καθημερινές χρήσεις του Διαδικτύου, ας αναρωτηθούμε:

Σε ποια πεδία της καθημερινής μας ζωής χρησιμοποιούμε το Διαδίκτυο;

Επίσης, μπορούμε να σκεφτούμε συγκεκριμένα το πώς χρησιμοποιούσαμε το Διαδίκτυο την περίοδο της καραντίνας, λόγω του COVID-19.

Το Διαδίκτυο ως καθημερινό αναγκαίο εργαλείο

Επαγγελματικό εργαλείο

Σύντομη περιγραφή πρακτικών χρήσεων

Συγγραφή κειμένων, επεξεργασία, σχεδιασμός, παρουσίαση, προγραμματισμός, δημιουργία εικόνας, δημιουργία, ζωγραφική, αναζήτηση, πειραματισμός, ανακάλυψη, καινοτομία, συναντήσεις, διαμοιρασμός, λήψη αποφάσεων, επικοινωνία κ.λπ. (αναλόγως με την φύση και τις ανάγκες του κάθε επαγγέλματος)

Εκπαιδευτικό εργαλείο

Σύντομη περιγραφή πρακτικών χρήσεων

Σχολείο, επιπλέον εκπαιδευτικές δραστηριότητες, επιστημονικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες ή/και μαθήματα (χορός, μουσική, κινηματογράφος, θέατρο, επιστήμες, ρομποτική, σεμινάρια για επαγγελματική χρήση, σεμινάρια προς αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου ή/και για προσωπική καλλιέργεια κ.λπ.)

Εργαλείο επικοινωνίας

Σύντομη περιγραφή πρακτικών χρήσεων

Επικοινωνία στην καθημερινή κοινωνική ζωή, χρήσιμο εργαλείο για την διατήρηση των υπαρχουσών κοινωνικών σχέσεων, αλλά και για την δημιουργία καινούργιων.

Βοηθητικό εργαλείο

Σύντομη περιγραφή πρακτικών χρήσεων

Αναζήτηση πληροφοριών για δραστηριότητες της καθημερινότητας του σπιτιού (καθάρισμα, επιδιόρθωση, ανακαίνιση, διακόσμηση κ.λπ.), αναζήτηση πληροφοριών για την καθημερινή ζωή γενικότερα.

Εργαλείο διασκέδασης/αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου

Σύντομη περιγραφή πρακτικών χρήσεων

Βιντεοπαιχνίδια/παιχνίδια στο Διαδίκτυο, βίντεο, ταινίες, ντοκιμαντέρ, σειρές, εικονική περιήγηση σε μουσεία/μνημεία, βιβλία, μουσική, podcasts.

Εργαλείο σωματικής άσκησης/εκγύμνασης

Σύντομη περιγραφή πρακτικών χρήσεων

Διατήρηση της υγείας και της δραστηριότητας του ανθρώπινου σώματος (ακόμη και από το σπίτι).