Θεματική 2 Σχέση με γονείς και συνεργασία γονιού-εκπαιδευτικού

 • Από την πλευρά του/της εκπαιδευτικού, η σχέση με τους γονείς μπορεί να βελτιωθεί μέσω:
  • Της έκφρασης ενδιαφέροντος για τα παιδιά/εφήβους
  • Εύκολη προσεγγισιμότητα
  • Ανοιχτή στάση προς τους γονείς
 • Από την πλευρά του γονιού, η σχέση με τον/την εκπαιδευτικό μπορεί να βελτιωθεί μέσω:
  • Της ανοικτής στάσης προς το σχολείο
 • Η συνεργασία γονιού-εκπαιδευτικού μπορεί να καθοριστεί σε έξι τομείς:
  • Ανατροφή
  • Επικοινωνία
  • Εθελοντισμός
  • Μάθηση στο σπίτι
  • Λήψη αποφάσεων και
  • Συνεργασία με την κοινότητα
 • Η επικοινωνία ανοίγει το δρόμο για τη επιτυχία συνολικά.
 • Η τέλεια επικοινωνία περιέχει στοιχεία από:
  • Διαύγεια
  • Αναγνωσιμότητα
  • Συχνότητα
  • Ποιότητα
  • Αποτελεσματικότητα
  • Ενημερωτικό χαρακτήρα
 • Έρευνες έχουν δείξει ότι οι γονείς θέλουν να γνωρίζουν πως μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά/εφήβους και στο σπίτι και στο σχολείο.
 • Η επαρκής επικοινωνία μεταξύ γονιών και εκπαιδευτικών μπορεί να βοηθήσει τους/τις εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν και να κατανοήσουν τα πιο κάτω όσον αφορά τα παιδιά/εφήβους:
  • Ανάγκες
  • Ενδιαφέροντα
  • Δυνατότητες
 • Για να νοιώσουν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί ότι συνεργάζονται με επιτυχία, οι γονείς θα πρέπει να νοιώθουν ευπρόσδεκτοι στα σχολεία.
 • Οι κοινωνικές εκδηλώσεις για γονείς μπορούν να είναι χρήσιμες για αυτό το σκοπό.
 • Οι γονεϊκές Γνώσεις, Στάσεις και Πρακτικές εξαρτώνται από συναφείς παράγοντες συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:
  • Χαρακτηριστικά των παιδιών (πχ φύλο, ιδιοσυγκρασία)
  • Οι εμπειρίες των γονιών από την παιδική τους ηλικία
  • Περιστάσεις
  • Προσδοκίες που έχουν εκμαθευτεί από άλλους όπως η οικογένεια, φίλοι και άλλα κοινωνικά δίκτυα και
  • Πολιτιστικά συστήματα

Κάνετε ότι μπορείτε για να κάνετε τους γονείς να νοιώσουν ευπρόσδεκτοι και πολύτιμοι.