Θεματική 2 Συζήτηση του όρου «προβληματικός» και τα θεμελιώδη κριτήρια της προβληματικής χρήσης του Διαδικτύου

 • Το Διαδίκτυο δεν είναι ουσία.
 • Η προβληματική χρήση του Διαδικτύου περιλαμβάνει διάφορες συμπεριφορές που, για ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων, μπορεί να βγουν εκτός ελέγχου:
  • Προβληματική σχέση με τα παιχνίδια στο Διαδίκτυο (online gaming)
  • Προβληματική χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
  • Παρορμητικές αγορές στο Διαδίκτυο
  • Προβληματικός τζόγος και τυχερά παιχνίδια στο Διαδίκτυο
  • Προβληματική χρήση πορνογραφίας στο Διαδίκτυο

Ωστόσο, μόνο ο τζόγος αναγνωρίζεται ως επίσημη διαταραχή, ενώ η διαταραχή του Gaming πρόκειται να αναγνωριστεί από τον Π.Ο.Υ. Άλλες προβληματικές συμπεριφορές στο Διαδίκτυο δεν αναγνωρίζονται επισήμως ως διαταραχές, καθώς για κάτι τέτοιο απαιτείται περισσότερη έρευνα.

 • Επομένως:

Η προβληματική χρήση του Διαδικτύου είναι ένας γενικός όρος που μπορεί να αναφέρεται σε διαφορετικές συμπεριφορές, όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Είναι σημαντικό να διευκρινίζουμε κάθε φορά σε ποια συγκεκριμένη συμπεριφορά αναφερόμαστε.

 • η λειτουργική ανεπάρκεια (δηλαδή ό,τι προκαλεί στο άτομο προβλήματα στην σχολική του ζωή, στην κοινωνική ζωή και σε άλλες μορφές λειτουργίας της ζωής του). Αυτός είναι ο λειτουργικός ορισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 • Τα κριτήρια του ICD-11 (επόμενη διαφάνεια) είναι διαθέσιμα μόνο για τη διαταραχή του Gaming. Μπορούν, όμως, να είναι χρήσιμα και για άλλους δυνητικά προβληματικούς τρόπους χρήσης του Διαδικτύου.
 • Η κλίμακα Bergen Social Media Addiction Scale (BSMAS) (η Κλίμακα Bergen για τον Εθισμό στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης). Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο που διατίθεται για τον εντοπισμό της προβληματικής χρήσης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.