Θεματική 2 Πως να προσεγγίσετε το θέμα στα συνέδρια γονιών-εκπαιδευτικών

  • Τα συνέδρια γονιού-εκπαιδευτικού περιλαμβάνουν πολλά σημαντικά θέματα, κυρίως σχετικά με την ακαδημαϊκή επιτυχία των παιδιών.
  • Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το χρόνο για να παρουσιάσουν τις δραστηριότητες τους σχετικά με την πρόληψη εξαρτήσεων και για να αξιολογήσουν το επίπεδο επικινδυνότητας που παρουσιάζεται στα σπίτια των παιδιών.
  • Όταν αξιολογούν την οικογενειακή κατάσταση, οι γονείς πρέπει να υποστηρίζονται και να νοιώθουν ότι είναι σε ένα ασφαλές περιβάλλον και ότι η γνώμη τους και οι εμπειρίες τους εκτιμώνται.
  • Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσεγγίσουν αυτό το θέμα δημιουργώντας φυλλάδια με πληροφορίες ή παρουσιάζοντας μερικά βήματα για γονείς.