Θεματική 2 Ποια μεθοδολογία θα δουλέψει ή όχι στην τάξη

Σε αυτό το κεφάλαιο, υπάρχουν μερικές ενδείξεις για μεθοδολογίες που μπορούν να δουλέψουν επιτυχώς ή όχι στην τάξη όσον αφορά την πρόληψη προβληματικής χρήσης αλκοόλ.

Δραστηριότητα 1

Οι πιο κάτω δηλώσεις είναι αλήθεια ή μύθοι;

Δήλωση: Η μπύρα και το κρασί είναι πιο ασφαλή από τα οινοπνευματώδη ποτά.

Δήλωση: Μπορείτε να ξεμεθύσετε γρήγορα με ένα φλιτζάνι καφέ.

Δήλωση: Η κατανάλωση αλκοόλ είναι ασφαλής όταν γίνεται με μέτρο.

Δήλωση: Αν κάποιος λιποθυμήσει από την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, πρέπει να ξαπλώσει και να του επιτραπεί να “κοιμηθεί για να συνέλθει”.

Δήλωση : Η ανάμειξη ποτών μπορεί να σε κάνει πιο μεθυσμένο/η.

Δήλωση : Η εναλλαγή μεταξύ ποτών προκαλεί χανγκόβερ.

Δήλωση : Τα αφρώδη (ανθρακούχα) αλκοολούχα ποτά σε επηρεάζουν πιο γρήγορα σε σύγκριση με μη-αφρώδη αλκοολούχα ποτά με το ίδιο ποσοστό αλκοόλ. 

Δραστηριότητα 2

Θα χρησιμοποιήσατε τη δραστηριότητα Αλήθεια η Μύθος στην τάξη σας; Ναι ή όχι; Γιατί;