Θεματική 2 Παραδείγματα Προληπτικών Παρεμβάσεων

Καθολική Πρόληψη

 • Εκπαίδευση ως μέρος του σχολικού προγράμματος μαθημάτων
 • Σχολικές πολιτικές για το κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ και χρήση του διαδικτύου
 • Παρέμβαση στην τάξη που έχει ως στόχο τις δεξιότητες συμπεριφορικής διαχείρισης και ακαδημαϊκής διδασκαλίας των εκπαιδευτικών
 • Παρέμβαση συνεργασίας οικογένειας-σχολείου

Η Εκπαίδευση ως Μέρος του Σχολικού Προγράμματος Μαθημάτων

 • Η εκπαίδευση για τις αρνητικές επιδράσεις του/της:
  • καπνίσματος
  • υπεύθυνης συμπεριφοράς κατανάλωσης αλκοόλ
  • Επαρκούς χρήσης του διαδικτύου
 • Αυτές οι προληπτικές δράσεις έχουν αποδειχθεί να είναι:
  • Αποτελεσματικές
  • Οικονομικές
  • Μπορούν να αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης από το νηπιαγωγείο μέχρι το τέλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Οι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνουν την εκπαίδευση σε επικίνδυνες συμπεριφορές στο πρόγραμμα μαθημάτων τους, κάνουν και οι ίδιοι/ες την εκπαίδευση για την πρόληψη και για τους επικίνδυνους και προστατευτικούς παράγοντες.
 • Η παροχή πληροφοριών δεν είναι επαρκής.
 • Τα κυριότερα ελαττώματα αυτών των παρεμβάσεων μπορούν να ξεπεραστούν:
  • Με τη συμπερίληψη των παιδιών στη διαδικασία συζήτησης
  • Επιτρέποντάς τους να ζητήσουν πληροφορίες που θεωρούν απαραίτητες

Σχολικές Πολιτικές για το Κάπνισμα, Κατανάλωση Αλκοόλ και Χρήση του Διαδικτύου

 • Έχουν ως στόχο τη μείωση της πρόσβασης των παιδιών/εφήβων στα τσιγάρα, αλκοόλ ή διαδίκτυο στο σχολείο και επίσης την απαγόρευση της χρήσης του στο σχολείο ή σε οποιαδήποτε εκδήλωση που οργανώνεται ή χρηματοδοτείται από το σχολείο.
 • Μείωση της έκθεσης
 • Δεν βασίζονται σε συμπεριφορικές αλλαγές

Παρέμβαση στην τάξη που έχει ως στόχο τις δεξιότητες συμπεριφορικής διαχείρισης και ακαδημαϊκής διδασκαλίας

 • Αυτή η παρέμβαση εξετάστηκε ως μέλος μιας τυχαιοποιημένης ελεγχόμενης δοκιμής σε ένα δείγμα παιδιών πρώτης δημοτικού με επαναλαμβανόμενη εξέταση μέχρι την ηλικία των 18 ετών.
 • Υπερ: Αύξηση του χρόνου μέχρι τον οποίο τους προσφέρθηκε το πρώτο τσιγάρο
 • Καμία επίδραση αφού τους προσφέρθηκε το πρώτο τσιγάρο και μέχρι και 75% των παιδιών που τους προσφέρθηκε τσιγάρο ανέφεραν ότι καπνίζουν.

Παρέμβαση με βάση τη συνεργασία οικογένειας-σχολείου

 • Μέρος μιας τυχαιοποιημένης ελεγχόμενης δοκιμής
 • Επικεντρωμένη στη βελτίωση της αλληλεπίδρασης και στήριξης γονιού-εκπαιδευτικού
 • Το κυριότερο στοιχείο ήταν επτά εργαστήρια που προσφέρθηκαν για όλους τους γονείς. Τα εργαστήρια επικεντρώθηκαν σε γονεϊκές πρακτικές.
 • Υπέρ: καθυστέρηση στην ηλικία που τους προσφέρθηκε το πρώτο τσιγάρο

Επιλεκτική Πρόληψη

 • Καθοδήγηση (mentoring)
 • Σχολικά προγράμματα

Καθοδήγηση (Mentoring)

 • Βελτιώνει τη θετική ανάπτυξη της νεολαίας
 • Βελτιώνει τη σχέση των παιδιών/εφήβων με τους συνομήλικους τους (υψηλής σημασίας για τα παιδιά με ήδη αναγνωρισμένους παράγοντες κινδύνου)
 • Για να είναι αποτελεσματική:
  • Οι μέντορες πρέπει να λάβουν ξεκάθαρες οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία πρόληψης
  • Οι μέντορες πρέπει να λάβουν ξεκάθαρες οδηγίες για της συχνότητα επικοινωνίας
  • Πρέπει να υπάρχουν οργανωμένες δραστηριότητες για μέντορες και παιδιά/εφήβους

Σχολικά προγράμματα

 • Συνήθως αποτελούνται από ομαδικά προγράμματα που διεξάγονται σε εβδομαδιαίες συνεδρίες.
 • Ο αριθμός των συνεδριών ποικίλει αλλά συνήθως είναι γύρω στις 10.
 • Αυτές οι συνεδρίες στοχεύουν στην ανάπτυξη γνώσης, δεξιοτήτων αντιμετώπισης και στην ανάπτυξη κοινωνικής συμπεριφοράς.
 • Οι μελέτες που εξετάζουν τις επιδράσεις των σχολικών επιλεκτικών προγραμμάτων παρέμβασης είχαν ανάμεικτα αποτελέσματα.

Σχολικά προγράμματα-μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα

 • Συχνά είναι πιο αδιάκριτα όσον αφορά την ιδιωτικότητα των παιδιών/εφήβων.
 • Μερικές φορές μπορούν να οδηγήσουν σε συζητήσεις με τους γονείς.
 • Απαιτούν μεγάλο αριθμό εξαιρετικά εκπαιδευμένων επαγγελματιών, ικανών να αντιμετωπίσουν πολλαπλά ζητήματα που μπορούν να προκύψουν.
 • Συνήθως πιο ακριβά από τα καθολικά προληπτικά προγράμματα.
 • Η πιο δύσκολη πτυχή του επιλεκτικού προληπτικού προγράμματος είναι να αναγνωρίσει με ακρίβεια την ομάδα υψηλού κινδύνου.
 • Παρόλα αυτά οι θετικές επιδράσεις είναι συχνά μεγαλύτερες, καθώς τα προγράμματα που περιλαμβάνουν άτομα σε κίνδυνο είναι πιο εντατικά και μεγαλύτερα σε διάρκεια!

Σχολικά προγράμματα- Ομάδα κινδύνου

 • Παιδιά/έφηβοι των οποίων οι γονείς είναι καπνιστές/κάνουν κατάχρηση αλκοόλ η ναρκωτικών
 • Παιδιά των οποίων οι γονείς πάσχουν από ψυχικές ασθένειες
 • Παιδιά γονιών με ποινικό μητρώο
 • Παιδιά και οικογένειες που ζουν στη φτώχια
 • Κακοποιημένα παιδιά
 • Παιδιά μεταναστών

Ενδεδειγμένη πρόληψη

 • Σχολικό προληπτικό πρόγραμμα
 • Παράδειγμα: πρόγραμμα επανασύνδεσης νεολαίας
 • Απαιτεί ειδικά εκπαιδευμένους/ες και ιδιαίτερα κινητοποιημένους/ες εκπαιδευτικούς
 • Παρατεταμένη
 • Εντατική
 • Αντιμετωπίζει συγκεκριμένα τις ανάγκες των μαθητών/τριων
 • Ο/Η εκπαιδευτικός πρέπει επίσης να διαθέτει ένα/μια εκπαιδευμένο/ σύμβουλο.