Θεματική 2 Παραδείγματα εμπλοκής των γονιών

 • Τα παραδείγματα εμπλοκής των γονιών περιλαμβάνουν:
  • Γονείς εθελοντές που μπορούν να βελτιώσουν τη σχολική ασφάλεια μέσω της παρακολούθησης των πιθανοτήτων καπνίσματος ή ακόμα της κατανάλωσης αλκοόλ σε σχολικές τοποθεσίες όπως μπάνια ή αυλές
  • Οι γονείς εθελοντές μπορούν να προειδοποιήσουν τους/τις εκπαιδευτικούς ή να ελκύσουν την προσοχή στους/στις μαθητές/τριες αν παρατηρήσουν προβληματική χρήση του διαδικτύου
  • Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να οργανώσουν μαζί τα προγράμματα για παιδιά/εφήβους συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων προώθησης της υγείας μετά το σχολείο και/ή τα Σαββατοκύριακα
  • Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναπτύξουν δίκτυα για τοπική συνεργασία με σκοπό τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια στην κοινότητα και για να προειδοποιήσουν άλλους αν προκύψει κάποιο πρόβλημα
  • Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να γίνουν μέντορες για γονείς παιδιών/εφήβων που είναι καινούργιοι στην κοινότητα και μπορούν να τους παρουσιάσουν τις υπάρχουσες προσπάθειες και/ή προγράμματα
  • Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να οργανώσουν συνεδρίες γονιών-παιδιών για να μοιραστούν τις σκέψεις και τις εμπειρίες τους σχετικά με το κάπνισμα/κατανάλωση αλκοόλ/προβληματική χρήση του διαδικτύου
   • ΟΙ γονείς μπορούν να μοιραστούν τις σκέψεις τους, να τις εκφράσουν ελεύθερα και να τις διασαφηνίσουν.
   • Στις ίδιες συνεδρίες, τα παιδιά μπορούν να συστήσουν τους/τις φίλους/ες τους και τους γονείς των φίλων τους στους γονείς τους, ούτως ώστε οι γονείς να γνωρίζουν με ποιόν/α περνούν το περισσότερο χρόνο μαζί με τα παιδιά τους και ποιος/α ασκεί επιρροή σε αυτά.