Θεματική 2 Παράγοντες που σχετίζονται με τη χρήση προϊόντων καπνού από τους νέους

 • Κοινωνικά και φυσικά περιβάλλοντα
  • Οι νέοι είναι πιο πιθανό να κάνουν χρήση προϊόντων καπνού εάν δουν άτομα της ηλικίας τους να χρησιμοποιούν αυτά τα προϊόντα.
  • Οι αθλητές γυμνασίου είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιούν καπνό για μάσημα/σε σκόνη σε σχέση με εκείνους της ίδιας ηλικίας που δεν είναι αθλητές.
  • Οι νέοι είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιούν προϊόντα καπνού εάν ένας γονέας χρησιμοποιεί αυτά τα προϊόντα.
 • Βιολογικοί και γενετικοί παράγοντες
  • Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι νέοι μπορεί να είναι ευαίσθητοι στη νικοτίνη και ότι οι έφηβοι μπορεί να αισθάνονται εξαρτημένοι από τη νικοτίνη νωρίτερα από τους ενήλικες.
  • Γενετικοί παράγοντες μπορεί να κάνουν πιο δύσκολη τη διακοπή του καπνίσματος για τους νέους.
  • Το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα το παιδί να καπνίζει τσιγάρα τακτικά στο μέλλον.
 • Ψυχική υγεία: Υπάρχει ισχυρή σύνδεση μεταξύ του καπνίσματος στους νέους και της κατάθλιψης, του άγχους και του στρες.
 • Προσωπικές απόψεις: Όταν οι νέοι περιμένουν θετικά πράγματα από το κάπνισμα, όπως η καλύτερη αντιμετώπιση του άγχους ή η απώλεια βάρους, είναι πιο πιθανό να καπνίσουν.
 • Άλλες επιρροές που επηρεάζουν τη χρήση καπνού στους νέους περιλαμβάνουν:
  • Χαμηλότερη κοινωνικοοικονομική κατάσταση, συμπεριλαμβανομένου του χαμηλότερου εισοδήματος ή της εκπαίδευσης
  • Δεν γνωρίζουν πώς να πουν «όχι» στη χρήση προϊόντων καπνού.
  • Έλλειψη υποστήριξης ή συμμετοχής από τους γονείς
  • Προσβασιμότητα, διαθεσιμότητα και τιμή των προϊόντων καπνού
  • Δεν πηγαίνουν τόσο καλά στο σχολείο
  • Χαμηλή αυτοεκτίμηση