Θεματική 2 Παράγοντες κινδύνου στην οικογένεια και στο σχολείο

 • Ανεπαρκής γονεϊκή επίβλεψη
 • Κακές οικογενειακές σχέσεις και/ή προσκόλληση
 • Προβλήματα όπως κακοποίηση ή αμέλεια
 • Σχολικά προβλήματα ή προβλήματα στις κοινωνικές σχέσεις με συνομηλίκους/συμμαθητές/τριες
 • Κάποια αδιάγνωστα προβλήματα ψυχικής υγείας ή κατανάλωση αλκοόλ/κάπνισμα ή κατάχρηση ουσιών από μέλη της οικογένειας όπως γονείς ή αδέρφια
 • Οικογενειακοί δεσμοί και κοινωνική στήριξη στην οικογένεια
 • Καθοδήγηση ή παρουσία προτύπων
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων αντιμετώπισης
 • Κοινωνική στήριξη μεταξύ συνομηλίκων ή κοινοτική συμμετοχή
 • Σταθερό οικιακό περιβάλλον και
 • Υψηλή αυτοεκτίμηση

Πως μπορούμε να το κάνουμε αυτό;

 • Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η παρουσία παραγόντων κινδύνου δεν σημαίνει αυτόματα και κατανάλωση αλκοόλ/κάπνισμα ή κατάχρηση ουσιών και οι ατομικοί παράγοντες κινδύνου πιθανόν να διαφέρουν σημαντικά στα παιδιά/εφήβους.

Οι Ερωτήσεις που Κάνουμε στον Εαυτό μας

 • Πως θα δημιουργήσουμε ισχυρότερους οικογενειακούς δεσμούς;
 • Πως θα οργανώσουμε καθοδήγηση (mentoring) σε σχολεία;
 • Πως θα αναπτύξουμε συμβουλές για δεξιότητες αντιμετώπισης για γονείς και εκπαιδευτικούς;
 • Πως θα δημιουργήσουμε μηχανισμούς στήριξης μεταξύ μαθητών/τριών και συμμετοχή της κοινότητας;
 • Πως θα διασφαλίσουμε ένα σταθερό οικιακό περιβάλλον;
 • Πως θα αναπτύξουμε την αυτοεκτίμηση των παιδιών;