Θεματική 2 Κατανόηση των αναγκών ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων

  • Αγάπη άνευ όρων από την οικογένεια
  • Αυτοπεποίθηση και υψηλή αυτοεκτίμηση
  • Δυνατότητα να παίζουν με άλλα παιδιά
  • Ενθαρρυντικοί δάσκαλοι και υποστηρικτικοί φροντιστές
  • Ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον

Όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, η ποιότητα του περιβάλλοντος που περιβάλλει το παιδί και τον έφηβο διαμορφώνει την ευημερία τους και την κοινωνική τους ανάπτυξη. Ενώ το υγιές περιβάλλον μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις στα παιδιά, οι αρνητικές εμπειρίες της πρώιμης ζωής στο σπίτι, το σχολείο ή το ψηφιακό περιβάλλον μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο ψυχικής ασθένειας.