Θεματική 2 Η σημασία της αντιμετώπισης ενός ρεαλιστικού σεναρίου

Τα οφέλη της επαφής του εκπαιδευόμενου ατόμου με το ρεαλιστικό σενάριο

Οδηγεί σε ενισχυμένη απομνημόνευση, άρα και διατήρηση, της γνώσης (η οποία γνώση περνάει μέσα και από το συναίσθημα)

Εγγυάται ενεργητικά εκπαιδευόμενα άτομα

Διευκολύνει την άμεση εφαρμογή της γνώσης

Παρέχει δύναμη στα εκπαιδευόμενα άτομα

Δεν χάνει την αποτελεσματικότητά του όταν εφαρμόζεται σε διαδικτυακό πλαίσιο (σε σύγκριση με το δια ζώσης πλαίσιο/face to face)

  • Κατά την ανάγνωση των σεναρίων, προσπαθήστε να σκεφτείτε τα κριτήρια για την Διαταραχή Gaming και την προβληματική χρήση του Διαδικτύου που αναφέραμε στην Θεματική 1.

Υπάρχουν στο σενάριο που διαβάζετε;

  • Τα σενάρια που παρουσιάζονται είναι περίπλοκα, όπως είναι και η καθημερινή ζωή. Μας δείχνουν ότι η προβληματική χρήση του Διαδικτύου μπορεί, για παράδειγμα, να προκληθεί ή να συνοδεύεται και από άλλα ζητήματα.

Θα συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα, μέσα από την ταυτόχρονη εξέταση του καθενός από τα σενάρια που παρουσιάζονται στις επόμενες διαφάνειες.