Θεματική 2 Η ανάλυση –  βήματα

Αναγνώριση Ενδιαφερόμενων Φορέων-Χαρτογράφηση

 • Η αναγνώριση Ενδιαφερόμενων Φορέων-Χαρτογράφηση πρέπει να διεξαχθεί σε τρία βήματα.
 • Βήμα 1: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ιδεοκαταιγισμός για την αναγνώριση όλων των ατόμων, ομάδων και ιδρυμάτων που μπορούν να θεωρηθούν ως ενδιαφερόμενος φορέας. Σε αυτό το βήμα, σκεφτείτε ποιος μπορεί να επηρεάσει το πρόγραμμα, ποιος έχει την ισχύ, ποιος επηρεάζεται από το πρόγραμμα που μπορεί να ενδιαφέρεται εάν θα επιτύχετε ή αποτύχετε.
 • Ιδεοκαταιγισμός: σκεφτείτε ποιος μπορεί να είναι ένας ενδιαφερόμενος φορέας.

Ποιος μπορεί να είναι ενδιαφερόμενος φορέας σας

Το αφεντικό σας

Σχολική Περιφέρεια

Κυβέρνηση

Η ομάδα σας

Εταίροι

Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Παιδιά-έφηβοι

Χορηγοί

Το ευρύ κοινό

Μελλοντικοί/ες μαθητές/τριες

Η κοινότητα

Η οικογένεια σας

Ανάλυση Ενδιαφερόμενων Φορέων- Βήμα 2

 • Αναθεωρήστε τη λίστα των ενδιαφερόμενων φορέων που αναγνωρίσατε και αναλύστε τα χαρακτηριστικά τους:
  • Την ισχύ τους
  • Την υποστήριξή τους
  • Επιρροή
 • Η ισχύς είναι η ικανότητα των ενδιαφερόμενων φορέων να επηρεάσουν την επιτυχία του προγράμματος. Κατά την ανάλυση ενδιαφερόμενων φορέων, μπορείτε να βαθμολογήσετε την ισχύ του κάθε ενδιαφερόμενου φορέα σε μια κλίμακα Likert 5 βαθμών (1- πολύ μικρή ισχύ, 5- μεγάλη ισχύ).
 • Η υποστήριξη για κάθε ενδιαφερόμενο φορέα μπορεί να εξεταστεί μέσω των πλεονεκτημάτων που λαμβάνουν από το έργο.
 • Το επίπεδο στήριξης μπορεί επίσης να βαθμολογηθεί σε μια κλίμακα Likert 5 βαθμών (1- πολύ λίγη υποστήριξη, 5- πολύ ισχυρή υποστήριξη).
 • Η επιρροή είναι ο βαθμός στον οποίο τα άτομα και οι ομάδες μπορούν να πείσουν, ενθαρρύνουν και να κάνουν άλλους να ακολουθήσουν το πρόγραμμα.
 • Μέσα από τον οργανισμό
  • Ιεραρχία
  • Επιρροή
  • Έλεγχος πόρων
  • Γνώσεις και δεξιότητες
  • Εμπλοκή στη διαδικασία υλοποίησης
 • Έξω από τον οργανισμό
  • Έλεγχος στρατηγικών πόρων
  • Γνώσεις και δεξιότητες
  • Ανεπίσημη επιρροή
 • Μέσα στον οργανισμό
  • Κύρος
  • Δικαίωμα χρήσης πόρων
  • Σύμβολα εξουσίας
 • Έξω από τον οργανισμό
  • Κύρος
  • Εξάρτηση σε πόρους
  • Θέση
  • Αναγνώριση

Ανάλυση Ενδιαφερόμενων Φορέων- ΒΗΜΑ 3

Για να καθορίσετε πως να επικοινωνήσετε με τους ενδιαφερόμενους φορείς, πρέπει να αναλύσετε που ανήκουν στον ακόλουθο πίνακα:

 • Κρατήστε ικανοποιημένους- οι ενδιαφερόμενοι φορείς που έχουν υψηλή ισχύ και χαμηλή υποστήριξη ή επιρροή πρέπει να διατηρηθούν ικανοποιημένοι, αλλά δεν πρέπει να τους καταβάλετε και πρέπει να προσπαθήστε να αυξήσετε το επίπεδο υποστήριξής τους.
 • Διαχειριστείτε προσεκτικά- οι ενδιαφερόμενοι φορείς που διαθέτουν υψηλή ισχύ και υψηλή υποστήριξη ή επιρροή μπορούν να θεωρηθούν ως κεντρικές φιγούρες και πρέπει να επενδύσετε τη μέγιστη ενέργεια και χρόνο για να τους ικανοποιήσετε.
 • Συνέχεια (Follow up)– οι ενδιαφερόμενοι φορείς με χαμηλή ισχύ και χαμηλή υποστήριξη/επιρροή πρέπει να ενημερώνονται για τα προγράμματα. Ο στόχος είναι η αύξηση της υποστήριξής τους.
 • Ενημερώστε- Οι ενδιαφερόμενοι φορείς που διαθέτουν χαμηλή ισχύ αλλά υψηλή στήριξη ή επιρροή πρέπει να ενημερώνονται επαρκώς και να συμβουλεύονται για σημαντικά ερωτήματα. Μπορούν επίσης να συμπεριληφθούν καθώς είναι υποστηρικτές του προγράμματος.

Δραστηριότητα - Ανάλυση Ενδιαφερόμενων Φορέων

 • Υποθέστε ότι είστε εκπαιδευτικός που δημιουργεί το προληπτικό πρόγραμμα σε ένα δημοτικό σχολείο. Το πρόγραμμα που στοχεύετε να αναπτύξετε αφορά την πρόληψη του καπνίσματος. Επιθυμείτε να συμπεριλάβετε εργαστήρια για μαθητές/τριες αλλά και τους γονείς στο προληπτικό πρόγραμμα.
 • Αναρωτιέστε ποιοι είναι οι ενδιαφερόμενοι φορείς και κάνετε την ακόλουθη λίστα:
  • Μαθητές/τριες
  • Μαθητικό συμβούλιο
  • Γονείς
  • Εκπαιδευτικοί
  • Σύνδεσμος γονέων
  • Κοινοτικοί Λειτουργοί
  • Κυβερνητικοί Λειτουργοί
  • Τα μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
  • Διευθυντές/ντριες
  • Παραγωγοί Καπνού
  • Κέντρο Πρωτοβάθμιας Ιατρικής Περίθαλψης
  • ΜΚΟς

Τους βαθμολογείτε όπως πιο κάτω:

Ενδιαφερόμενος ΦορέαςΙσχύς (1-5)Υποστήριξη(1-5)
Μαθητές/τριες25
Μαθητικό Συμβούλιο45
Γονείς55
Εκπαιδευτικοί55
Σύνδεσμος Γονέων55
Κοινοτικοί Λειτουργοί11
Κυβερνητικοί Λειτουργοί51
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας11
Διευθυντές/ντριες55
Παραγωγοί Καπνού11
Κέντρο Πρωτοβάθμιας Ιατρικής Περίθαλψης15
ΜΚΟς33
 • Σύμφωνα με τις βαθμολογίες στην ισχύ και την στήριξη, τοποθετήστε τους ενδιαφερόμενους φορείς σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες: