Θεματική 2 Διδασκαλία Ανάπτυξης Προγράμματος

 • Το πρόγραμμα πρέπει να αναπτυχθεί σε συνεργασία με τον πληθυσμό-στόχο (στην δική μας περίπτωση παιδιά/εφήβους
 • Ανάπτυξη του προγράμματος
 • Υλοποίηση
 • Διάδοση
 • Αξιολόγηση

Πως να συμπεριλάβετε παιδιά/εφήβους

 • Κατά την ανάπτυξη του προγράμματος θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τις γνώσεις/απόψεις τους.
 • Κατά την υλοποίηση του προγράμματος, τα παιδιά/έφηβοι μπορούν να συμπεριληφθούν ως συνομήλικοι εκπαιδευτικοί.
 • Κατά τη διαδικασία της διάδοσης, τα παιδιά/έφηβοι μπορούν να διαδώσουν τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του προγράμματος μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης και κατ’ ιδίαν επαφές με μαθητές/τριες από άλλα σχολεία/περιοχές.
 • Είναι σημαντικό να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος στους/στις μαθητές/τριες κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.
 • Κριτική σκέψη
 • Συζήτηση
 • Εργασία σε ομάδες
 • ΟΧΙ την απλή ανταλλαγή πληροφοριών.
 • Μοιραστείτε τη σημασία της ενδυνάμωσης των προστατευτικών παραγόντων.
 • Ξεκινήστε με αργό ρυθμό και συμπεριλάβετε τους παρευρισκόμενους σε κάθε βήμα της διάλεξής σας.
 • Ατομικοί (ενδοπροσωπικοί)
 • Των σχέσεων (διαπροσωπικοί)
 • Οργανωσιακοί
 • Περιβαλλοντικοί
 • Παράγοντες επιπέδου πολιτικής
 • Αναλογιστείτε τους παράγοντες που εσείς/ οι παρευρισκόμενοι μπορείτε να επηρεάσετε.
 • Συζητήστε πως να το κάνετε.
 • Αναλογιστείτε σχετικούς τρόπους.
 • Συζητήστε τα υπερ και τα κατά του κάθε τρόπου.
 • Διδάξτε για την αξιολόγηση των αναγκών της κοινότητας.
 • δείκτες όπως συχνότητα του καπνίσματος, κατανάλωσης αλκοόλ (σημαντικά πράγματα να ρωτήσετε) και προβληματικής χρήσης του διαδικτύου.

 • Συμπεριφορικές
 • Με βάση πολιτικές
 • Περιβαλλοντικές
 • Εκπαιδευτικές
 • Οργανωσιακή Αλλαγή
 • Η κάθε μέθοδος έχει θεωρητική βάση.
 • Οι παρευρισκόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι το σχέδιο αξιολόγησης πρέπει να δοθεί πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα καθώς και ο προϋπολογισμός του προγράμματος.
 • Οι παρευρισκόμενοι πρέπει να εργαστούν σε μικρές ομάδες
 • Η μάθηση πρέπει να επικεντρώνεται στο/στην παρευρισκόμενο/η
 • Ο/Η εκπαιδευτής/τρια πρέπει να λειτουργεί ως συντονιστής/τρια ή οδηγός
 • Τα προβλήματα που βασίζονται στον πρακτικό κόσμο πρέπει να επεξηγηθούν στην αρχή

Δραστηριότητα - Συγγραφή της Πρότασης για το Πρόγραμμα Πρόληψης Εξαρτήσεων

Το βήμα που πρέπει να διεξαχθεί πριν τη δημιουργία του προληπτικού προγράμματος είναι….;

 • Ανάλυση κατάστασης
 • Υλοποίηση
 • Αξιολόγηση
 • Ανάλυση Ενδιαφερόμενων Φορέων

Δραστηριότητα 2

Ποιο από τα ακόλουθα μπορεί να  είναι δραστηριότητα στο πρόγραμμα πρόληψης εξαρτήσεων;

 • Φυλλάδια
 • Εργαστήρια
 • Σεμινάρια
 • Οργανωσιακή Αλλαγή
 • Διαδικτυακή προώθηση υγείας

Δραστηριότητα 3

Οι εκστρατείες προώθησης υγείας μπορούν να διεξαχθούν μέσα από:

 • Κοινωνικά μέσα δικτύωσης
 • Ιστοσελίδες
 • Αφίσες
 • Φυλλάδια
 • Σεμινάρια
 • Συζητήσεις

Δραστηριότητα 4

 Το αποτέλεσμα της εκστρατείας μπορεί να μετρηθεί μέσα από:

 • Ερωτηματολόγια πριν και μετά
 • Αξιολογήσεις υγείας πριν και μετά
 • Τις πωλήσεις

Μελέτη Περίπτωσης

Το πρόγραμμα που στοχεύει στην πρόληψη του καπνίσματος και την προώθηση διακοπής του καπνίσματος δημιουργήθηκε και υλοποιήθηκε από πρωτοετείς μαθητές/τριες. Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο μέρη: μια διαδικτυακή εκστρατεία προώθησης υγείας και συνεντεύξεις κινήτρων. Η διαδικτυακή εκστρατεία προώθησης υγείας περιείχε αφίσες, μηνύματα, θέματα προς συζήτηση και τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα τα οποία μοιράστηκαν με τους/τις μαθητές/τριες μέσω ειδικά σχεδιασμένων κλειστών ομάδων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι συνεντεύξεις κινήτρων πραγματοποιήθηκαν ατομικά με τους/τις μαθητές που ενδιαφέρονταν να λάβουν μέρος και που έκαναν αίτηση. Οι συνεντεύξεις έγιναν από  ειδικά εκπαιδευμένους/ες συνεντευκτές/τριες σε δύο συνεδρίες διάρκειας περίπου 30-45 λεπτών και με απόσταση 7-10 ημερών μεταξύ τους. ΟΙ μαθητές/τριες που έκαναν αίτηση για να λάβουν μέρος στις συνεντεύξεις αξιολογήθηκαν όσον αφορά τα στάδια αλλαγής, και συμπεριλήφθηκαν και τα άτομα στα στάδια περισυλλογής και δράσης.

Δραστηριότητα 5

Ποιο από τα ακόλουθα ΔΕΝ είναι χαρακτηριστικό της εκστρατείας προώθησης υγείας:

 • Έχει γρήγορη επίδραση
 • Οι επιδράσεις της μειώνονται με την πάροδο του χρόνου
 • Οι επιδράσεις της διαρκούν για μακρύ χρονικό διάστημα.
 • Οι επιδράσεις μπορούν να παραταθούν και να πολλαπλασιαστούν με την συμμετοχική προσέγγιση.