Θεματική 1 Εισαγωγή

Οι επιδημιολογικές πληροφορίες αποτελούν σημαντικό παράγοντα για τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση του προγράμματος πρόληψης. Κύριος στόχος του έργου ADDFreeTraining είναι η πρόληψη του εθισμού στην χρήση καπνού, αλκοόλ και διαδικτύου στα νέα άτομα (παιδιά/έφηβα άτομα), καθιστώντας απαραίτητο να γνωρίζει κανείς το μέγεθος αλλά και τα μοτίβα της χρήσης αυτής.

Τα επιδημιολογικά στοιχεία θα πρέπει να βασίζονται σε σχετική και πρόσφατη επιστημονική έρευνα. Θα πρέπει να εστιάζουμε σε δεδομένα που βασίζονται σε μεγάλα ερευνητικά έργα, όπως είναι το  European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD), που ασχολείται με την χρήση ουσιών και άλλες επικίνδυνες συμπεριφορές σε μαθητές μεταξύ 15 με 16 ετών, και η μελέτη  Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), που εστιάζει στην κατανόηση της υγείας ατόμων 11,13 και 15 ετών μέσα στο κοινωνικό τους πλαίσιο (σχέσεις με οικογένεια, συνομήλικους, σχολείο και διαδικτυακές επικοινωνίες). Παράλληλα, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψιν και τα δεδομένα μελετών γενικού πληθυσμού από διάφορες χώρες, που συνελέγησαν από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Εξαρτήσεων από Ναρκωτικά, αλλά και οι προτάσεις αυτού του Ευρωπαϊκού οργανισμού σχετικά με την πρόληψη.