Θεματική 1 Εισαγωγή

Τα σαφή όρια είναι απαραίτητα για υγιείς σχέσεις και για την ασφάλεια και την ευημερία του ατόμου. Ο καθορισμός ορίων σχετικά με τις εξαρτήσεις, ώστε τα παιδιά και οι έφηβοι να μπορούν να αποφύγουν τις εθιστικές συμπεριφορές είναι ζωτικής σημασίας.

Προκειμένου να δημιουργηθούν, να διατηρηθούν και να διαπραγματευθούν υγιή και βιώσιμα όρια με τα παιδιά και τους εφήβους, όχι μόνο όσον αφορά τις εξαρτήσεις, αλλά γενικά, είναι απαραίτητες οι δεξιότητες επικοινωνίας.