Θεματική 1 Εισαγωγή

Οι συγκρούσεις είναι φυσιολογικό φαινόμενο και αποτελούν διαφορές αναφορικά με απόψεις, στόχους και προοπτικές. Οι συγκρούσεις συμβαίνουν σε κάθε πλαίσιο στο οποίο ανήκει ένα άτομο και όταν αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά μπορούν να ενισχύσουν μια διαπροσωπική σχέση, να εμβαθύνουν την εμπιστοσύνη και να διευκολύνουν την ανοιχτή επικοινωνία. Οι συγκρούσεις στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον, ειδικά όσον αφορά τις εξαρτήσεις, μπορεί να είναι αρκετά συνηθισμένες. Οι γονείς και οι δάσκαλοι μπορούν να έχουν στο μυαλό τους συγκεκριμένες στρατηγικές επικοινωνίας για τη διαχείριση των συγκρούσεων, προκειμένου να καλλιεργήσουν τη σχέση τους με παιδιά και εφήβους και να τους βοηθήσουν επίσης να αποφύγουν συμπεριφορές εξάρτησης.