Θεματική 1 Εισαγωγή

Η συμμετοχή σε ομάδες συνομηλίκων μπορεί να επηρεάσει θετικά την ψυχική και σωματική υγεία των παιδιών και των εφήβων, την κοινωνική προσαρμογή και την ευημερία.

Ωστόσο, το να είναι μέλη μιας τέτοιας ομάδας μπορεί επίσης να επιφέρει αρνητική πίεση από συνομηλίκους/συμμαθητές.

Η ενδυνάμωση των παιδιών και των εφήβων να είναι αυτόνομα και με αυτοπεποίθηση μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν συμπεριφορές που βλάπτουν την υγεία και μπορεί να λειτουργήσει ως ασπίδα έναντι της πίεσης των συνομηλίκων.