Θεματική 1 Εισαγωγή

Ο κύριος στόχος της ευρύτερης ενήλικης εκπαίδευσης στα προληπτικά προγράμματα είναι να επιτύχει μια βιώσιμη, σχολική προσέγγιση στης διατήρηση της υγείας των παιδιών/εφήβων.

 • Το πρώτο βήμα- ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  • Παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τα προβλήματα
  • Παρέχετε πληροφορίες σχετικά με την έκταση του προβλήματος
  • Παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες
  • Παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τα κυριότερα συμπτώματα
Εάν υπάρχει κατανόηση σχετικά με τη σημαντικότητα του προβλήματος στο οποίο στοχεύει η πρόληψη, τότε τα προληπτικά προγράμματα μπορούν να είναι πιο συγκεκριμένα αλλά επίσης οι υπεύθυνοι υλοποίησης πιθανόν να είναι πιο ενθουσιασμένοι/ες για να τα δημιουργήσουν.
 • Σχολική οργάνωση
 • Συνεργασία μεταξύ ενδιαφερόμενων φορέων
 • Χρήση των μέσων μαζικής επικοινωνίας
 • Αξιολόγηση
 • Ποιος πρέπει να συμπεριληφθεί στην ανάπτυξη του προγράμματος
 • Ποιος πρέπει να συμπεριληφθεί στην υλοποίηση του προγράμματος
 • Ποιος πρέπει να συμπεριληφθεί στη διάδοση του προγράμματος
 • Ποιος πρέπει να συμπεριληφθεί στην αξιολόγηση του προγράμματος
 • …. Και πως να οργανώσετε κάθε βήμα.