Θεματική 1 Εισαγωγή

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να καθοριστούν με διαφορετικούς τρόπους. Μερικοί ορισμοί είναι:

 • Οποιαδήποτε ομάδα ή άτομο που μπορεί να επηρεάσει ή ήδη επηρεάζει την απόδοση του προγράμματος.
 • Άτομα ή ομάδες που εξαρτώνται από το πρόγραμμα για να επιτύχουν τους στόχους τους, αλλά και στους οποίους εξαρτάται/στηρίζεται το πρόγραμμα.
 • Ομάδες απαραίτητες για την επιβίωση του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να είναι:

 • Εσωτερικοί (τμήμα του οργανισμού – σχολείο ή ακόμα και το ίδιο το προληπτικό πρόγραμμα)
 • Εξωτερικοί (από το περιβάλλον- κοινότητα, ρυθμιστικά σώματα)
 • Συνδετικοί κρίκοι (και εξωτερικοί και εσωτερικοί και περιλαμβάνουν το γραμματειακό προσωπικό του σχολείου ή τους επιτηρητές του σχολείου που μπορούν να αποτελέσουν μέλη του έργου)

Ενδιαφερόμενοι Φορείς μπορούν επίσης να είναι:

 • Πρωτογενείς φορείς (απαραίτητοι φορείς- σχολικός/ή διευθυντής/τρια, γονείς, παιδιά/έφηβοι, εκπαιδευτικοί)
 • Δευτερογενείς φορείς (κοινότητα, χορηγοί, τα μέσα) δεν είναι απαραίτητοι αλλά αυτοί οι φορείς έχουν τη δύναμη ή την επιρροή για να καθορίσουν εάν το πρόγραμμα θα είναι επιτυχές ή όχι.
 • Τριτογενείς φορείς είναι αυτοί που εξαρτώνται στο λιγότερο βαθμό στο πρόγραμμα, αλλά που η στήριξη τους είναι σημαντική όπως κυβερνητικοί εκπρόσωποι.

Ανάλυση Ενδιαφερόμενων Φορέων:

 • Ένα σημαντικό βήμα στη διασφάλιση της βιωσιμότητας του προγράμματος
 • Μπορεί να καθοριστεί ως ένα όργανό που χρησιμοποιείται για:
  • Αναγνώριση των φορέων
  • Ανάλυση των σχέσεων τους
  • Πρόβλεψη πιθανών παρεξηγήσεων
  • Πρόβλεψη τρόπων επικοινωνίας για τον κάθε φορέα

Θεωρητική βάση της Ανάλυσης Ενδιαφερομένων Φορέων

 • Η περιγραφική θεωρία για την ανάλυση ενδιαφερομένων φορέων χρησιμοποιείται για την περιγραφή των διαδικασιών.
 • Η ενόργανη (instrumental) θεωρία χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των σχέσεων ή έλλειψη σχέσεων μεταξύ της διαχείρισης ενδιαφερομένων φορέων και επίτευξη των παραδοσιακών οργανωτικών συνθηκών.
 • Η κανονιστική θεωρία αναφέρει ότι η ανάλυση ενδιαφερόμενων φορέων πρέπει να εξετάσει τις λειτουργίες της επιχείρησης ή του ιδρύματος και να καθορίσει τις ηθικές ή φιλοσοφικές κατευθυντήριες γραμμές για το πρόγραμμα.
Η ανάλυση ενδιαφερόμενων φορέων πρέπει να λάβει υπόψη τις ανάγκες διαφορετικών ενδιαφερόμενων φορέων.

Πριν την ανάλυση Ενδιαφερομένων Φορέων αναλογιστείτε:

 • Η ανάλυση ενδιαφερόμενων φορέων πρέπει να λάβει υπόψη τις ανάγκες διαφορετικών ενδιαφερόμενων φορέων.
 • Το κλειδί για την διεξαγωγή επαρκούς ανάλυσης ενδιαφερόμενων φορέων είναι τα δυνατά σημεία του κάθε ενδιαφερόμενου φορέα.
 • Μια άλλη σημαντική πτυχή που είναι σημαντικό να κατανοηθεί είναι ότι οι ενδιαφερόμενοι φορείς δεν συναγωνίζονται μεταξύ τους.
 • Τα ενδιαφέροντα των φορέων δεν είναι πάντα σταθερά.
 • Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να ανταμειφθούν για τη στήριξη τους με διάφορους τρόπους.
 • Οι στρατηγικές αποφάσεις επηρεάζουν διαφορετικούς φορείς με διαφορετικούς τρόπους.
 • Πριν ξεκινήσετε την εφαρμογή του προγράμματος πρέπει να: αναγνωρίσετε τους ενδιαφερόμενους φορείς, ιδιαίτερα τους φορείς-κλειδιά, να αναγνωρίσετε τις στάσεις τους προς το πρόγραμμα, να καθορίσετε τις προτεραιότητες του προγράμματος και να αναγνωρίσετε πιθανές στρατηγικές για να επηρεάσετε τους πιο διστακτικούς φορείς.