Θεματική 1 Εισαγωγή

Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που διαφοροποιούν τα άτομα που είναι περισσότερο επιρρεπή στο να αναπτύξουν προβληματική σχέση με την χρήση καπνού, αλκοόλ ή και διαδικτύου, από αυτά που είναι λιγότερο πιθανό να την αναπτύξουν.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  • Εγγενείς στο άτομο (εσωτερικά)
  • Εξωτερικοί του ατόμου (εξωτερικά)
  • Μπορεί να προκύπτουν από την αλληλεπίδραση εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων

Ο κίνδυνος για την εμφάνιση προβληματικής σχέσης με την χρήση καπνού, αλκοόλ και διαδικτύου, αλλά και άλλων προβληματικών συμπεριφορών, αυξάνεται με την επιρροή ή και την αύξηση του αριθμού των παραγόντων κινδύνου αλλά και με την μείωση της επιρροής των παραγόντων προστασίας.

ΑΛΛΑ:

  • Η παρουσία παραγόντων κινδύνου δεν αποτελεί επαρκή ένδειξη οτι κάποιο άτομο θα εθιστεί σε κάτι.
  • Η απουσία των παραγόντων κινδύνου δεν σημαίνει οτι το άτομο δεν θα εμφανίσει ποτέ εθισμό.
  • Κάθε άτομο χαρακτηρίζεται από κάποιον συνδυασμό παραγόντων κινδύνου και προστασίας.
  • Η επιρροή τους στην ανθρώπινη συμπεριφορά είναι διαδραστική και αλλάζει καθ’όλη την διάρκεια της ζωής μας.

Στόχος της πρόληψης είναι η μείωση των παραγόντων κινδύνου και η ενίσχυση των παραγόντων προστασίας, με σκοπό την υπερίσχυση των παραγόντων προστασίας από τους παράγονες κινδύνου.